Szkolenia online dla nauczycieli  ( nagrania webinarów)

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS, posiada Akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wystawiamy fakturę na osobę prywatną oraz organ prowadzący/placówkę, również z odroczonym terminem płatności. 

 • Szkolenie online (nagranie)

  ABONAMENT – 1 MIESIĄC

  365,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Abonament – 3 miesiące

  565,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Abonament 6 m-cy

  765,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Lęki rozwojowe u dzieci

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nie autyzm, lecz spectrum autyzmu

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Elementy terapii ręki

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!
 • Szkolenie online (nagranie)

  Pakiet 4 szkoleń – pozytywna dyscyplina

  308,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Asertywny nauczyciel – pakiet szkoleniowy

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Pakiet szkoleniowy: Gdy kary nie działają

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Lekcja wg motywującego toku

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Egzamin tuż tuż

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Orzeczenia i opinie z PPP - trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji
  Szkolenie online (nagranie)

  Orzeczenia i opinie z PPP

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Zespół Zaburzeń Uwagi – ADD

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Metoda Dobrego Startu

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  IPET w praktyce

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE
  Szkolenie online (nagranie)

  Dostosowanie wymagań edukacyjnych

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III
  Szkolenie online (nagranie)

  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Modyfikacja IPET
  Szkolenie online (nagranie)

  Modyfikacja IPET i dostosowań edukacyjnych

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nastolatek z Zespołem Aspergera

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Gotowe pomysły na godzinę wychowawczą oraz godzinę z pedagogiem
  Szkolenie online (nagranie)

  Gotowe pomysły na godzinę wychowawczą

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Dziecko z afazją motoryczną

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online
  Szkolenie online (nagranie)

  Ewaluacja ppp

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Przygotowanie WOPFU

  77,00  Dodaj do koszyka
 • 2022_Pozytywna dyscyplina_w_praktyce_Niegrzeczne_dzieci_nie_istnieja
  Szkolenie online (nagranie)

  Pozytywna dyscyplina w praktyce

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Czy stres zawsze musi być szkodliwy?

  29,00  Dodaj do koszyka
 • Skuteczne metody pracy z uczniem SPE
  Szkolenie online (nagranie)

  Metody pracy z uczniem SPE

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Organizacja i dokumentowanie PPP w przedszkolu i szkole
  Szkolenie online (nagranie)

  Organizacja i dokumentowanie PPP

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Vademecum pracy pedagoga - jak skutecznie wspierać placówkę w realizacji zadań
  Szkolenie online (nagranie)

  Vademecum pracy pedagoga

  77,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie
  Szkolenie online (nagranie)

  Rola pracowników oświaty

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w kontekście udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Metoda Marii Montessori
  Szkolenie online (nagranie)

  Metoda Marii Montessori w przedszkolu

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
  Szkolenie online (nagranie)

  Zajęcia rewalidacyjne

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Indywidualizacja
  Szkolenie online (nagranie)

  Indywidualizacja na kilka sposobów 

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Jak uczyć o handlu ludźmi?
  Szkolenie online (nagranie)

  Jak uczyć o handlu ludźmi?

  29,00  Dodaj do koszyka
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole podstawowej
  Szkolenie online (nagranie)

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Motywacja na kilka sposobów
  Szkolenie online (nagranie)

  Motywacja na kilka sposobów

  59,00  Dodaj do koszyka
 • Wychowanie do wartości, rozwijanie wrażliwości na prawdę i dobro
  Szkolenie online (nagranie)

  Wychowanie do wartości

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Innowacje pedagogiczne - jak poprawić jakość swojej pracy
  Szkolenie online (nagranie)

  Innowacje pedagogiczne

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Integracja sensoryczna a autyzm
  Szkolenie online (nagranie)

  Integracja sensoryczna a autyzm

  77,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie
 • Uczeń z Zespołem Aspergera w zespole klasowym. Jak pomóc naszemu uczniowi z ZA?
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w sytuacjach codziennego życia.
  Szkolenie online (nagranie)

  Umiejętności społeczne

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Zespół Aspergera
  Szkolenie online (nagranie)

  Zespół Aspergera

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji – jak zwiększać samodzielność
  Szkolenie online (nagranie)

  Uczenie dzieci z autyzmem

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Dziecko z dyskalkulią  w szkole
  Szkolenie online (nagranie)

  Dziecko z dyskalkulią w szkole

  77,00  Dodaj do koszyka
 • 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami
  Szkolenie online (nagranie)

  12 wskazówek do pracy

  77,00  Dodaj do koszyka
 • cyberbezpieczeństwo jak zagrożenia czyhają namłodzież w sieci
 • Promocja! POZYTYWNA_DYSCYPLINA_DODAJ_MI_SKRZYDEL
  Szkolenie online (nagranie)

  Dodaj mi skrzydeł

  39,00  Dodaj do koszyka
 • Nauczyciel wspomagający-obowiązująca dokumentacja
  Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wspomagający – dokumentacja

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Mediacje rówieśnicze jako profilaktyka zachowań agresywnych
  Szkolenie online (nagranie)

  Mediacje rówieśnicze

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Praca z uczniem z zaburzeniami emocji - Gotowe wskazówki
  Szkolenie online (nagranie)

  Praca z uczniem z zaburzeniami emocji

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- podstawowe informacje i wprowadzenie
  Szkolenie online (nagranie)

  WWR dziecka

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej 
z zaburzeniami koncentracji uwagi
  Szkolenie online (nagranie)

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  ADHD – pakiet szkoleń

  120,00  Dodaj do koszyka
 • Praca z dzieckiem z FASD
  Szkolenie online (nagranie)

  Praca z dzieckiem z FASD

  77,00  Dodaj do koszyka
 • metody-aktywizujace-w-praktyce-szkolnej
  Szkolenie online (nagranie)

  Metody aktywizujące w praktyce

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wspomagający stażysta

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Jestem As – em

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wspomagający kontraktowy

  87,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Elementy arteterapii w pracy z dziećmi

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online (nagranie)

  Dziewczęta z ZA

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Promocja!
  Szkolenie online (nagranie)

  Elementy TIK w pracy z najmłodszymi

  39,00  Dodaj do koszyka
 • WOPFU – kiedy piszemy, dlaczego i komu?
  Szkolenie online (nagranie)

  WOPFU – kiedy piszemy, dlaczego i komu?

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po powrocie do nauki stacjonarnej
  Szkolenie online (nagranie)

  PPP po powrocie do nauki stacjonarnej

  77,00  Dodaj do koszyka
 • 90-minutowe  szkolenie z sesją Q&A w Centrum Organizacji Szkoleń zakończone jest certyfikatem, a także dostępem do nagrania i dodatkowymi materiałami takimi jak przykładowy scenariusz zajęć w klasach I-III. "Początkujący nauczyciel - pierwsze lata w szkole" Szkolenie wraz z sesją Q&A na żywo dla przyszłych nauczycieli! Data szkolenia 27.08.2021 Program szkolenia dla nauczycieli rozpoczynających karierę Obowiązujące przepisy w zawodzie nauczyciela, Podstawowe zadania nauczyciele i wychowawcy, Praca w szkole od strony praktycznej i teoretycznej,  Dokumentacja pracy nauczyciela, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom w szkole, Współpraca z rodzicami uczniów, Kontakty z innymi nauczycielami, Praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć dydaktycznych, Podsumowanie- warunki sukcesu, Opis szkolenia Szkolenie pomoże początkującym nauczycielom zapoznać się i zrozumieć specyfikę pracy w szkole. Obowiązujące przepisy, prowadzenie dokumentacji i zajęć w praktycznym aspekcie pracy. Szkolenie "Początkujący nauczyciel - pierwsze lata w szkole" jest wsparciem dla nauczycieli rozpoczynających pracę w placówkach oświatowych- głównie w szkołach podstawowych, ale również w przedszkolach i szkołach ponadpodstawowych. Wprowadza początkujących nauczycieli w podstawy prowadzenia dokumentacji, dzienników, konstruowania planów pracy, sprawozdań oraz prowadzenia zajęć zgodnie z wymogami i przepisami Korzyści ze szkolenia online w Centrum Organizacji Szkoleń Poznasz obowiązujące przepisy, Nauczysz się prowadzić dokumentację pracy własnej, Wzmocnisz  kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć, Otrzymasz inspiracje, materiały do praktycznej pracy w szkole, Dla kogo jest to szkolenie Dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli na początku swojej kariery zawodowej Prowadząca Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych. Pokaż ukrytą treść
  Szkolenie online (nagranie)

  Początkujący nauczyciel

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola – prosto i skutecznie
  Szkolenie online (nagranie)

  Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola

  89,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie online
  Szkolenie online (nagranie)

  Bajkoterapia w pracy z najmłodszymi

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolna dokumentacja ucznia ze spe
  Szkolenie online (nagranie)

  Szkolna dokumentacja ucznia ze SPE

  77,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie online, szkolenie na żywo
  Szkolenie online (nagranie)

  Nauczyciel wychowawca w przedszkolu

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online
 • szkolenie online
 • szkolenie
  Szkolenie online (nagranie)

  Elementy oceniania kształtującego

  77,00  Dodaj do koszyka
 • Szkolenie online
  Szkolenie online (nagranie)

  Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów

  77,00  Dodaj do koszyka
 • szkolenie online
 • Szkolenie online
 • szkolenie online
 • szkolenie online
 • Szkolenie online

Dlaczego warto zapisywać się na szkolenia online dla nauczycieli?

Podnoszenie swoich umiejętności i kompetencji zawsze powinno być priorytetem. Zwłaszcza w zawodzie, który w dużej mierze opiera się na nauczaniu innych. Szkolenia online dla nauczycieli powinny być więc obowiązkowe i przeprowadzane regularnie co jakiś czas. Dzięki temu każdy nauczyciel miałby szansę na zweryfikowanie swojej wiedzy, a także pozyskanie nowych, często niezbędnych informacji. W końcu to nauczyciel w dużej mierze ma wpływ na kształtowanie światopoglądu swojego ucznia.

Dlaczego szkolenia on line dla nauczycieli są doskonałym pomysłem?

Głównym atutem, jaki posiadają szkolenia on line dla nauczycieli, jest to, że można skorzystać z nich w każdej chwili, z dowolnego miejsca. Jest to bardzo wygodne i sprawia, że szkolenia przeprowadzane przez internet stają się coraz popularniejsze i coraz bardziej wypierają standardowe metody nauczania. Na pewno będzie to też świetna opcja dla zabieganych nauczycieli, którzy takie szkolenie woleliby przeprowadzić w weekend.

Szkolenia dla nauczycieli online – do kogo są one kierowane?

Do kogo w głównej mierze kierowane są dostępne szkolenia dla nauczycieli online? Z całą pewnością do każdego, kto pracuje z dziećmi, oraz młodzieżą. Nie są one przeznaczone jedynie dla jednej, konkretnej, zamkniętej grupy, w związku z czym szkolenia przewidziane są dla nauczycieli w każdym wieku, niezależnie od długości stażu zawodowego. Warto skorzystać z nich na każdym etapie swojej nauczycielskiej kariery, ponieważ umiejętności, jakie można dzięki nim osiągnąć, są bardzo ważne. Takie szkolenia będą też istotne w przypadku nauczycieli, którzy chcą zmienić placówkę, albo rozpocząć działalność indywidualną. Będą bowiem potwierdzeniem ich kompetencji.

Na jakie szkolenia dla nauczycieli online z certyfikatem warto się zapisać?

Przeglądając ofertę szkoleń, można szybko zauważyć, jak wiele jest tych opcji. Szkolenia dla nauczycieli online z certyfikatem są dostępne w wielu kategoriach. Są to na przykład szkolenia z asertywności, zarządzania dokumentami, czy też szkolenia z pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. W ten sposób nauczyciel ma szanse sprawdzić się w nowych sytuacjach, a także zdobyć wiedzę niezbędną do tego, aby wiedział, w jaki sposób sobie z nimi radził. Na pewno istotne będą też szkolenia, z lepszego rozumienia i porozumiewania się z uczniami, nawet tymi, którzy na pierwszy rzut oka wydają się trudną młodzieżą. Certyfikat natomiast jest najlepszym dowodem zdania kursu.

Platforma dla placówki

Twoja placówka płaci tylko raz i Twój zespół zyskuje szkolenia i materiały.

Abonament szkoleniowy

unikalna usługa dla wszystkich uczestników naszych szkoleń online

Abonament szkoleniowy

na wszystkie szkolenia online
356
 • 1 miesiąc dostępu
 • Zaświadczenia zgodne z MEN
 • Dostęp 24/7
 • Materiały PDF i Word
 • Brak limitu odtwarzania przez okres abonamentu

Abonament szkoleniowy

na wszystkie szkolenia online
565
 • 3 miesiące dostępu
 • Zaświadczenia zgodne z MEN
 • Dostęp 24/7
 • Materiały PDF i Word
 • Brak limitu odtwarzania przez okres abonamentu

Abonament szkoleniowy

na wszystkie szkolenia online
765
 • 6 miesięcy dostępu
 • Zaświadczenia zgodne z MEN
 • Dostęp 24/7
 • Materiały PDF i Word
 • Brak limitu odtwarzania przez okres abonamentu
Shopping Cart
Przewiń do góry