Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej – pomysły na ćwiczenia

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Availability: Na stanie

, , , , ,

Zajęcia rewalidacyjne w klasach 7-8 i  w szkole ponadpodstawowej
– pomysły na ćwiczenia

Data nagrania szkolenia: 26.10.2023 r. , liczba godzin ( godz. dydakt.): 1,5  , w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest, zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045). przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
  • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
  • materiały: prezentacja

Opis szkolenia

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne ze starszymi uczniami. Prowadząca przypomina podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, a także omawia ćwiczenia, które można zastosować w czasie zajęć rewalidacyjnych.

Program szkolenia :

  • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy.
  • Przykłady ćwiczeń rewalidacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów starszych (klasy 7-8 SP i szkoła ponadpodstawowa).
  • Strony internetowe, z których warto korzystać w czasie zajęć rewalidacyjnych w szkole.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w szkole.

Dla kogo szkolenie:

  • nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne  ze starszymi uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Prowadząca:

Projekt bez tytulu 12dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top