Problemy diagnozy różnicowej autyzmu a Zespołu Aspergera

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Availability: Na stanie

Problemy diagnozy różnicowej autyzmu a Zespołu Aspergera

Data nagrania szkolenia: 04.10.2023 r. g. 19:30, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
  • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
  • materiały: prezentacja

Dla kogo szkolenie:

  • dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach specjalnych oraz ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych

Program szkolenia:

  • Czym charakteryzuje się autyzm wdł. ICD 10 I DSM V
  • Problemy diagnozy różnicowej autyzmu, a Zespołu Aspergera.
  • Narzędzia do diagnozy autyzmu.

Opis szkolenia:

Celem szklenia jest zdobycie  praktycznej wiedzy na temat autyzmu, a zespołu Aspergera.

Autyzm i Zespół Aspergera to zaburzenia, w których przebiegu obserwowane są nieprawidłowości w sferze interakcji społecznych, w rozwoju mowy oraz w codziennych zachowaniach. Na pozór może wydawać się, że autyzm i zespół Aspergera mają wiele podobieństw. Trzeba jednak wiedzieć, że, że występuje między nimi kilka istotnych różnic. Jakie są kryteria różnicowe autyzmu a zespołu Aspergera? Gdzie zaciera się granica i problem w diagnozie? Jakie narzędzia użyć w diagnozie? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, to weź udział w szkoleniu prowadzonym przez dr Martę Koplejewską.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

  • Zapoznasz się z wiedzą medyczną, psychologiczna oraz pedagogiczna dotyczącą diagnozy dziecka z autyzmem, a Zespołem Aspergera.
  • Zdobędziesz praktyczne wskazówki dotyczące obserwacji dziecka z autyzm.
  • Otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą wybranych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie dzieci autystycznych.
Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top