Akredytowany Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli COS

Szkolenia na żywo

Szkolenie, które odbywa się na odległość, za pomocą platformy ClickMeeting. Uczestnicy szkoleń mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Szkolenia online

Szkolenie online to, nagranie odbytego się już szkolenia na żywo. Masz dostęp do nagrania wraz z zaświadczeniem – oglądasz kiedy i ile chcesz. Dostęp do nagrania 3 m-ce.

Dostęp dla placówki

Szkolenia online z nieograniczonym dostępem, dla każdego nauczyciela z placówki, wraz z materiałami i zaświadczeniami.

Abonament dla osób indywidulanych

Dostęp do wszystkich szkoleń online. Masz dostęp do wszystkich webinarów nagranych wraz ze zaświadczeniami – oglądasz je wtedy, kiedy chcesz, przez okres wybranego przez siebie abonamentu.

Szkolenia rad pedagogicznych

Zorganizujemy szkolenie zespołu nauczycieli w Twojej placówce. Napisz do nas lub zadzwoń przygotujemy i przeprowadzimy szkolenie "szyte" na potrzeby Twojego zespołu !!!

Najpopularniejsze szkolenia na żywo i szkolenia online dla nauczycieli​

Zapraszamy na inspirujące szkolenia na żywo oraz szkolenia online, z których skorzystało już ponad 12 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców. ​

Profesjonalnie wspieramy w rozwoju, dajemy radość z działania i bycia!​

IMG_2174-removebg-preview
Dorota Jakubczak - założycielka

To miejsce, które zostało stworzone z pasji do rozwoju. Dzielimy się tu wiedzą i doświadczeniem, aby Twoja praca była łatwiejsza i jeszcze przyjemniejsza. Miejsce, gdzie przywracamy radość z uczenia i działania.

Centrum Organizacji Szkoleń powstało w 2017 roku, którego założycielką jest Dorota Jakubczak, w ramach którego prowadzony jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS został utworzony w 2021 r. i działa w oparciu o przepisy art. 183 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045). NODN COS został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod numerem EK – I.5471.1.2021. – zobacz wpis, RSPO:277810 – zobacz

W dniu 13.07.2021 r. otrzymał Wstępną Akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Decyzja nr WEPSiP.546.2.2021.AW – zobacz decyzję

Misją NODN COS jest tworzenie miejsca dla nauczycieli ciągle poszukujących wiedzy, nowych doświadczeń i inspiracji do lepszej pracy tak, by jakość nauczania sprzyjała ciągłej poprawie a nauczycielom towarzyszyła nieprzemijająca pasja w ich pracy.

Celem działania NODN COS, jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, w tym diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych.

Poznaj naszą kadrę

Opinie uczestników

Anna Sz. - W.
Szkolenie poparte materiałami. Sesja pytań i odpowiedzi :), Jasne wyjaśnianie zagadnień i konkretne odniesienia do pracy w przedszkolu.
Wsparcie Pedagoga Specjalnego w Przedszkolu. Realizacja zadań.
Monika B.
Prowadząca przyjemna w odbiorze 🙂 Slajdy rzeczowe, takie kompilacje pomagają mi się lepiej skupić na wykładzie gdy mogę też podpierać się wzrokowo.
Dziecko wysoko wrażliwe. Funkcjonowanie dzieci i młodzieży o wysokiej wrażliwości
Barbara B.
Ogólny przekaz informacji, krótko zwięźle i na temat 🙂 Poza tym narzędzia, które można wykorzystać w swojej pracy.
Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Barbara P.
Uważam Wasze wszystkie bezpłatne szkolenia za profesjonalne przedstawienie (przypomnienie)niezbędnej wiedzy. Dziękuję za te spotkania
Przykładowa forma sprawozdania pedagoga specjalnego oraz dokumentacja z zakresu ewaluacji
Edyta P.
Super szkolenie, bardzo przydatne wiadomości, pozdrawiam
Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój sensoryczny dziecka.
Anna W.
Cudowne szkolenie... dziękuję serdecznie... szkolenia z integracji sensorycznej są dla mnie zawsze bardzo wartościowe... pomimo że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, to zawsze skorzystam w pracy z dziećmi z autyzmem... np. różnego rodzaju sprzęty, zabawki z integracji sensorycznej, które są dla mnie bardzo ciekawe a zarazem tajemnicze...a tutaj dowiaduję się w jakie jest ich zastosowanie oraz poznaję ich nazwy... 😉
Gry i zabawy sensoryczne, wspierające rozwój sensoryczny dziecka.
Józefina J.
Świetne są te Wasze szkolenia i nie są nudne.
Innowacje pedagogiczne – jak poprawić jakość swojej pracy
Anna H.
Klarowność przekazywanych treści, przypomnienie kluczowych punktów planu rozwoju zawodowego oraz dokładne omówienie postępowania egzaminacyjnego.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - zakończenie stażu
Hanna L.
Konkretny przekaz najważniejszych informacji.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - zakończenie stażu
Anna Ch.
Przykłady realizacji metod w klasie; cele jakie można osiągnąć.
Metody aktywizujące w praktyce szkolnej
Nina S.
Wszystko po kolei bardzo dokładnie wytłumaczone
Nauczyciel wspomagający – awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Zakończenie stażu
Anna H.
Klarowność przekazywanych treści, przypomnienie kluczowych punktów planu rozwoju zawodowego oraz dokładne omówienie postępowania egzaminacyjnego
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegom Aspergera – seksualność
Anna Ch.
Prowadząca jest bezpośrednia i opowiada o ważnych aspekatch, w bardzo przystępny sposób.
Nastolatek z Zespołem Aspergera – seksualność
Monika K.
Profesjonalne przekazanie wiedzy, doświadczenia i wiadomości.
Nastolatek z Zespołem Aspergera – seksualność
Ewelina W.
Konkretne informacje i przykład ich stosowania
Orzeczenia i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji
Iwona K.
Pani prowadząca jasno i konkretnie przekazuje wiedzę, informacje o których powinnam wiedzieć
Zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)
Patrycja K.
Zrozumiały język poparty przykładami, co wpłynęło na jakość szkolenia. Z zainteresowaniem wysłuchałam całego szkolenia.
Zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego (współorganizującego proces kształcenia)
Marta T.
Osoba prowadząca. Wspaniała Pani. Przydatne treści.
Co możemy zrobić, by nasz uczeń czuł się dobrze w szkole?
Joanna M.
Pani prowadząca miała cudowną aurę. Zrozumiałam, że idę w dobrym kierunku.
Co możemy zrobić, by nasz uczeń czuł się dobrze w szkole?
Anna K.
Konkretne przykłady do wykorzystania na lekcji
Jeśli nie sprawdzian czy praca klasowa, to co?
Katarzyna B.
Wiedza i charyzma Pani Asi. Tłumaczenie różnych zagadnień na przykładach.
Nastolatek z Zespołem Aspergera.
Sylwia K.
Całe szkolenie było świetne!
Nastolatek z Zespołem Aspergera.
Dominika G.
Konkretne przykłady z życia, wiedza podparta konkretnymi doświadczeniami oraz wykaz publikacji
Nastolatek z Zespołem Aspergera.
Iza K-G.
Prostota przekazu i konkretne informacje potrzebne w pracy.
Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty
Paulina R.
Prosty i zrozumiały przekaz treści, możliwość zadawania pytań i obszerne wyjaśnienie poruszanych w nich kwestii.
Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty
Agnieszka B.
Jasność przekazywanych treści, informacje popart konkretnymi przykładami.
Jak kształtować kompetencje społeczne i komunikacyjne podczas zajęć rewalidacyjnych?
Małgorzata M.
Wszystko zostało bardzo dobrze i szczegółowo wyjaśnione. Całe szkolenie bardzo mi się podobało, ponieważ pozwoliło poznać drogę stażu i związaną z nim dokumentacją.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – prawo i praktyka
Monika W.
Bardzo mi się podobało przeprowadzenie zajęć przez Panią Dyrektor pełen profesjonalizm z dużym bagażem doświadczeń ,bardzo dużo dowiedziałam się ciekawych rzeczy które na pewno wykorzystam w pracy dziękuje:-)
Nauczyciel wychowawca w przedszkolu – zadania wynikające z prawa oświatowego
Anna O.
Konkretny przekaz informacji, jasny i przejrzysty.
Rola nauczyciela wspomagającego. Prawa, obowiązki oraz dokumentacja.
Sylwia B.
Praktyczne rozwiązania na konkretnych przykładach. Jasny klarowny kominikat. Pozytywna energia 🙂
Asertywny nauczyciel – jak być stanowczym i uprzejmym w tym samym czasie?
Julita J.
Ogromnie interesująca praktyczna strona szkolenia. To bardzo ważne i rzadkie na szkoleniach.
Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien?
Beata R.
Najbardziej podobało mi się odnoszenie się prowadzącej do przykładowych sytuacji życiowych z egzaminu, przebiegu stażu.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – prawo i praktyka
Aleksandra M.
Uważam, że szkolenie jest przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Kompetentna Pani prowadząca. Z ogromną wiedzą i zaangażowana. Ciekawe przekazywane informacje.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – prawo i praktyka
Małgorzata M.
Wszystko zostało bardzo dobrze i szczegółowo wyjaśnione. Całe szkolenie bardzo mi się podobało, ponieważ pozwoliło poznać drogę stażu i związaną z nim dokumentacją.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – prawo i praktyka
Katarzyna B-W.
Dziękuję za wiele praktycznych wskazówek.
Metoda Marii Montessori w przedszkolu
Małgorzata D.
Uzyskałam wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, zajęcia przeprowadzone rzeczowo i konkretnie.
Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera
Krystyna S.
Wskazanie uniwersalności wartości moralnych, na przykładzie wielu systemów moralnych
Wychowanie do wartości, rozwijanie wrażliwości na prawdę i dobro
Aleksandra F.
Konkretne informacja merytoryczne przekazane w przystępny sposob. Gotowe wzory dokumentów
Ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Beata G.
Konkretne przykłady ćwiczeń i linki z pomocami i pomysłami na zajęcia
Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne. Podstawy prawne
Ewa Sz. - M.
Sposób prowadzenia, uporządkowanie wiedzy, konkretne przykłady
Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży
Katarzyna G.
Praktyczne wskazówki do codziennej pracy z dzieckiem z afazją
Jak pomóc dziecku z afazją motoryczną w przedszkolu i w szkole?
Anna P.
Szkolenie jak najbardziej spełniła moje oczekiwania. Uzyskałam cenne informacje, które na pewno wykorzystam w pracy.
Jak pomóc dziecku z afazją motoryczną w przedszkolu i w szkole?
Marta K.
Otwartość, kompetencje prowadzącego. Doświadczenie. Przykłady z życia.
Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży
Gabriela A.
Informacje ułatwiające rozwiazanie zaistniałych sytuacji w placówce.
Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Alina M.
Bardzo podobało mi się, to że prowadząca szkolenie dzieliła się wiedzą nie tylko z punktu nauczyciela-pedagoga ale też z punktu funkcjonariusza policji. Szkolenie miało większą rangę.
Obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Hanna G.
Szkolenie przedstawione w ciekawy sposób, jest dużo sposobów, które będzie można wykorzystać w pracy
Integracja sensoryczna a autyzm.
Karolina P.
Wskazanie ciekawych środków dydaktycznych i metod pracy.
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.
Ewelina W.
Wyjaśnienie pojęcia białego szumu. Przedstawienie literatury i pomocy do pracy z dziećmi
Integracja sensoryczna a autyzm
Hanna G.
Szkolenie przedstawione w ciekawy sposób, jest dużo sposobów, które będzie można wykorzystać w pracy
Integracja sensoryczna a autyzm.
Ewelina W.
Wyjaśnienie pojęcia białego szumu. Przedstawienie literatury i pomocy do pracy z dziećmi
Integracja sensoryczna a autyzm
Anna K.
Było bardzo rzeczowo i przede wszystkim bardzo ważne wskazówki. Prowadzę pro bono grupę wsparcia dla mam dzieci z niepełnosprawnością i ZA. Na pewno im przekażę co dam radę. Do usłyszenia na kolejnych szkoleniach.
Nauczyciel
Małgorzata Sz.
Popieranie teorii przykładami z życia
Motywacja na kilka sposobów. Jak zmotywować uczniów po pandemii
Małgorzata D.
Uzyskałam wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, zajęcia przeprowadzone rzeczowo i konkretnie.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w kształceniu na odległość
Gabriela K.
Szkolenie bardzo interesujące, Pani prowadząca zaproponowała wiele ciekawych propozycji metod do pracy z uczniami, które będę wykorzystywać
Skuteczne metody pracy z uczniem SPE. Jak podnieść efektywność kształcenia ucznia z SPE?
Elżbieta Sz.
kretne wskazówki, narzędzia, cenne informacje, świetna Pani prowadząca, duża wiedza
IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji
Monika Ch.
Tok przekazywania informacji na najwyższym poziomie,skarbnica wiedzy,ekspert w swojej dziedzinie.
IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji
Agnieszka M.
Szkolenie ciekawe, oparte na praktyce. Dużo materiałów potrzebnych w codziennej pracy.
IPET w praktyce – Konstruowanie dokumentacji
Lidia S.
Pani dr bardzo dokładnie opowiedziała o WOPFU. Przekaz był jasny. Wielka kompetencja! Bardzo dziękuję. Jestem bogatsza o bardzo istotną wiedzę i wykorzystam ją w praktyce.
WOPFU
Previous
Next

- 15 % 

Zapisz się do newsletter

Klikając „zapisuję się do newsletter” wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Centrum Organizacji szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubicka 16/2 87-100 Toruń, NIP 8792210012 zgodnie z polityką prywatności, gdyż chcę otrzymywać newsletter.

Shopping Cart
Scroll to Top
Dziękujemy, że zapisałaś/eś się do naszego newslettera!

Przejdź swojej skrzynki e-mail, aby potwierdzić subskrypcję. W przypadku braku potwierdzenia subskrypcji (zapisania się na newsletter ) poniższy kod nie zadziała. 

Twój kod rabatowy
na pierwsze zakupy:

NODNCOS

Powyższy kod wpisz podczas składania zamówienia, w miejsce „KOD KUPONU” i wciśnij Wykorzystaj kupon

Kwota koszyka zostanie obniżoną o 15 %