Edukacja włączająca – wszystko to, co nauczyciel powinien wiedzieć

90,00 

Availability: Na stanie

Szkolenie dla nauczycieli

“Edukacja włączająca – wszystko to, co nauczyciel powinien wiedzieć”

Szkolenie szkolenie online!


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5, w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku ( zostaje wygenerowane po ukończeniu szkolenia),
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały szkoleniowe: IPET,  dostosowania wymagań edukacyjnych.

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Szacuje się, że dzieci ze SPE stanowią ok.20% populacji uczniowskiej – to nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami, ale także np. dzieci z dysleksją, dzieci zaniedbane środowiskowo.   Należy podkreślić, że każde dziecko, niezależnie od specyfiki swojego funkcjonowania ma prawo do edukacji w placówkach masowych, jeżeli taką decyzję podejmą rodzice. Obowiązkiem nauczycieli jest odpowiednie podejście, metodyka pracy oraz znajomość przepisów. Szkolenie pozwoli każdemu nauczycielowi zaplanować i organizować swoją pracę zgodnie z ideą edukacji włączającej.

Opis szkolenia:

Spotkanie pozwoli zaplanować i realizować podstawowe zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ono zgodne z obecnymi wytycznymi, przepisami prawa oraz kierunkami polityki oświatowej.  Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wszystkie kwestie dotyczące edukacji włączającej oraz zostanie udostępniony cały pakiet dokumentów obowiązkowy dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Korzyści ze szkolenia dla nauczycieli “Edukacja wlączająca – wszystko to. Co nauczyciel powinien wiedzieć”:

 • Poznasz obowiązki nauczycieli w systemie edukacji włączającej.
 • Nauczysz się planować efektywne wsparcie PP.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć zgodnych ze SPE uczniów.
 • Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały w postaci dokumentacji szkolnej takiej jak IPET,  dostosowania wymagań edukacyjnych.
Program szkolenia:
 • Edukacja włączająca- cele i założenia.
 • Obowiązujące przepisy i dokumentacja.
 • Planowanie i udzielanie skutecznego wsparcia ucznia ze SPE.
 • Gotowe pomysły.
 • Analiza IPET, WOPFU.
Dla kogo jest to szkolenie
 • dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli,
 • dla pedagogów,
 • dla wychowawców,
 • dla wszystkich zainteresowanych,
Prowadząca:

Angelika Perdek Chabinowska

Shopping Cart
Scroll to Top