Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych


15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Dyrektorzy szkół i placówek mają 6 miesięcy na ich wdrożenie – czyli od 15.02.2024 r. do 15.08.2024 r. (art. 10. Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2023 poz. 1606).


Opcja:

 1. Zaświadcznie + nagranie = 69 zł
 2. Materiały dostosowane dla przedszkoli= 90 zł
 3. Zaświadczenie + nagranie +materiały (dostosowane dla przedszkoli) = 115 zł

już od: 69,00 

,

Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych

 


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Etap edukacyjny: przedszkole

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.


Otrzymasz:

 1. zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku (w opcji 1 lub 3),
 2. dostęp do nagrania na okres 3 m-cy (w opcji 1 lub 3),
 3. materiały (w opcji 2 lub 3): 
  • Procedura poodejmowania interwencji dla przedszkola- 5 str.,
  • Prezentacja szkoleniowa,
  • Plakaty x 6 (w tym skrócona wersja SOM),
  • Karta dokumentowania przebiegu interwencji,  
  • Karta zdarzenia,
  • Oświadczenie x 2,
  • Zarządzenie dyrektora,
  • Standardy Ochrony Małoletnich – opracowana procedura dla przedszkola – 16 str.,

Zrzut ekranu 2023 03 6 o 10.21.23 removebg previewBezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS


Szkolenie offline ( do odsłuchania)  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.


Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli, pedagogów przedszkolnych i specjalnych, dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli
 • wszystkich zainteresowanych.

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jakie zadania spoczywają na dyrektorach placówek edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych w związku z nowymi przepisami w zakresie ochrony małoletnich przed przemocą. Omówione zostaną nowe regulacje prawne, związane z wprowadzaniem nowych lub aktualizowaniem istniejących procedur, w tym elementy Standardów Ochrony Małoletnich, kontrola pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie niekaralności za przestępstwa seksualne oraz procedury interwencji w sytuacji podejrzenia, że dochodzi do krzywdzenia osoby małoletniej.

Program szkolenia :

 • Nowe obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej, w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony osób małoletnich przed przemocą – procedury wymagane przepisami prawa, tworzenie nowych, aktualizacja istniejących.
 • Kontrola pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • Elementy Standardów Ochrony Małoletnich – jak opracować wzorcową dokumentację w tym zakresie.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz nowe obowiązki dyrektorów, wynikające z nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 • Dowiesz się, w jaki sposób stworzyć procedury w zakresie ochrony dzieci przed przemocą .
 • Otrzymasz wzory dokumentów związanych z wprowadzaniem Standardów Ochrony Małoletnich, w tym przykładowe procedury.
 • Wzmocnią swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób małoletnich

Prowadząca:

Lidia Cynt

 

Opcja:

(1)Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych, (2) Materiały – standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych, (3)Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych

Shopping Cart
Scroll to Top