Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku

Opcja 1. Szkolenie „Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku” wraz z zaświadczeniem.

Opcja 2: Szkolenie „Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku” z zaświadczeniem, materiałami.

już od: 39,00 

, , , ,

Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały szkoleniowe:
  1. Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole – agresja
  2. Ankieta dla rodziców – bezpieczeństwo
  3. Ankieta dotycząca czynników chroniących i ryzyka dla uczniów szkoły podstawowej w celu sporządzenia programu wychowawczo-profilaktycznego
  4. Ankieta na temat bezpieczeństwa w szkole i klasie dla uczniów
  5. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego – ewaluacja
  7. Raport – ewaluacja Programu wychowawczo-profilaktycznego
  1. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny (wzór I)
  2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny (wzór II)

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • wszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy i inni specjaliści.

Opis szkolenia:

Szkolenie jest swoistym wsparciem dla nauczycieli, pedagogów w zakresie konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego. Jest to obowiązkowy dokument, który należy sporządzić do 30 września. Na spotkaniu zostaną omówione najczęściej popełniane błędy przy pracy zespołu oraz przedstawione wskazówki jak ich uniknąć. Każdy uczestnik zostanie zaopatrzony w niezbędną wiedzę do wykorzystania w pracy.

Program szkolenia:

 • Obowiązujące przepisy prawa.
 • Podstawy tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Co powinien zawierać program?
 • Praktyczne wskazówki do pracy.
 • Zadania i obowiązki nauczycieli.
 • Obowiązujące terminy, pomocne narzędzia.
 • Podsumowanie i panel dyskusyjny.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa,
 • Zdobędziesz umiejętność konstruowania programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Nabędziesz umiejętności tworzenia narzędzi poprzedzających sporządzenie programu profilaktyczno-wychowawczego.
Prowadząca

Angelika Perdek Chabinowska

Wybierz:

Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku, Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku z materiałami

Shopping Cart
Scroll to Top