Promocja

“Kurs” ABC Pedagoga Specjalnego w Szkole Podstawowej

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

“Kurs” to:

 • 7 godzin dydaktycznych szkoleń
 • 7  zaświadczeń (  zaświadczenie z każdego modułu oraz zaświadczenie po ukończeniu kursu – wszystkich modułów)
 • 5 modułów szkoleniowych +  6-ty bonusowy
 • dostęp na 6 miesięcy
 • materiały szkoleniowe, w tym: Teczka pedagoga specjalnego – szkoła podstawowa, Narzędziownik pedagoga specjalnego, Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego.

Original price was: 752,00 zł.Current price is: 395,00 zł.

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni
, , , ,

CO ZNAJDZIESZ W “KURSIE”:

Moduł I kursu –  Jak skutecznie i poprawnie wypełniać obowiązki i zadania pedagoga specjalnego w szkole podstawowej 

Szkolenie offline

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do “kursu” przez 6 m-cy

W tym module zostaną omówione:

ZAPISZ SIE 3

 • Obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zadania pedagoga specjalnego, sposoby i formy ich realizacji.
 • Dokumentacja specjalisty.
 • Bank inspiracji do pracy z uczniami o SPE.

Moduł II kursu – Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU?

Szkolenie offline

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do nagrania  przez 6 m-cy

W tym module zostaną omówione:

ZAPISZ SIE 3

 • Kształcenie specjalne, edukacja włączająca.
 • Obowiązujące przepisy.
 • Zadania zespołu.
 • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny – obszary.
 • Arkusz oceny wielospecjalistycznej – obszary.
 • Ocena efektywności udzielanego wsparcia.

Moduł III kursu – Program wychowawczo – profilaktyczny krok po kroku

Szkolenie online

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do nagrania przez 6 m-cy

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Obowiązujące przepisy prawa.
 • Podstawy tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego.
 • Co powinien zawierać program?
 • Praktyczne wskazówki do pracy.
 • Zadania i obowiązki nauczycieli.
 • Obowiązujące terminy, pomocne narzędzia.

Moduł IV kursu – Dostosowanie wymagań edukacyjnych – dokumentacja ucznia ze SPE

Szkolenie offline

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,5
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do nagrania  przez 6 m-cy

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych i rozwojowych ( cele ).
 • Obszary dostosowań.
 • Dokumentacja dziecka/ ucznia z opinią.
 • Dokumentacja dziecko/ ucznia objętego pomocą na wniosek.
 • Dokumentacja dziecka/ ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Zadania nauczycieli w pracy z dzieckiem/ uczniem ze SPE

Moduł V kursu – Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Szkolenie offline

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 1,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do nagrania  przez 6 m-cy

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej – kto może nim zostać?
 • Koordynator PPP – zadania i cele realizowane w placówce.
 • Procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Współpraca nauczycieli i specjalistów. Zadania zespołu PPP.

ZAPISZ SIE 4 szkolenie wraz z zaświadczeniem pn. Dokumentacja pedagoga specjalnego. Jak prowadzić dziennik?

W ramach kursu otrzymasz materiałyZAPISZ SIE 2:

Moduł I

 • Plan pracy pedagoga specjalnego, Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (ipet), Karta pomocy  psychologiczno- pedagogicznej, Przykładowe wpisy do dziennika pedagoga specjalnego, Rejestr działań pedagoga specjalnego, Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania pedagoga specjalnego, Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

Moduł II

 • Wzór IPET i WOPFU, Wypełniony IPET I WOPFU niepełnosprawność w stopniu lekkim, spektrum autyzmu, Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów/ dzieci ze SPE, Wskazówki do ewaluacji PPP,

Moduł III

 • Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole – agresja, Ankieta dla rodziców – bezpieczeństwo, Ankieta dotycząca czynników chroniących i ryzyka dla uczniów szkoły podstawowej w celu sporządzenia programu wychowawczo-profilaktycznego, Ankieta na temat bezpieczeństwa w szkole i klasie dla uczniów, Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących, Sprawozdanie z realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego – ewaluacja, Raport – ewaluacja Programu wychowawczo – profilaktycznego, Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny (wzór I), Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny (wzór II).

Moduł IV

 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dysleksja, Inteligencja poniżej przeciętnej / pogranicze niepełnosprawności intelektualnej, Uczeń niedosłyszący, Niepełnosprawność ruchowa, Spektrum autyzmu,  Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, Afazja motoryczna, Uczeń niedowidzący/ słabowidzący, Uczeń słabosłyszący/ uczeń z niedosłuchem/ uczeń niesłyszący, Zaburzenia zachowania i emocji, Trudności z koncentracją uwagi, Zaniedbania środowiskowe, Cudzoziemiec, Uczeń szczególnie zdolny), Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny (ipet), Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

Moduł V

 • Wzór zawiadomienia, Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, IPET, Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, AWOPFU, Karta PPP,

TECZKI: 

1. Teczka pedagoga specjalnego – szkoła podstawowa

2. Narzędziownik pedagoga specjalnego

3. Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

Dla kogo są te szkolenia:
 • pedagogów, pedagogów specjalnych

* Kurs jest cyklem szkoleń z zakresu zadań i obowiązków pedagoga specjalnego. Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu/nie nadaje kwalifikacji, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza ukończenie “kursu” online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, pracę nad rozwojem własnym uczestnika. Stanowi potwierdzenie doskonalenia zawodowego, w procesie awansu zawodowego.

Prowadząca:

Angelika Perdek Chabinowska

Shopping Cart
Scroll to Top