Orzeczenia i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie  PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: IPET Asperger wzór, IPET wzór niep. w st. lekkim, IPET ocena efektwnosci do wypełnienia, Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej, WOPFU poprzedzająca IPET (przykładowy wzór) , WOPFU – wzór

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Availability: Na stanie

60-minutowe szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozp. MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy.

Orzeczenia i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji

Nagranie szkolenia zd. 17.11.2022 r.

Dla kogo jest to szkolenie: Wychowawców, pedagogów szkolnych, wszyskich nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie z PPP.

Na szkoleniu:

 • Zdobędziesz umiejętność prawidłowej modyfikacji dokumentów uczniów.
 • Poznasz obowiązujące przepisy w tworzeniu dokumentacji ucznia z opinią lub orzeczeniem.
 •  Nauczysz się interpretować opinie i orzeczenia z PPP.
 •  Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 •  Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy.

Opis Szkolenia: 

Szkolenie pozwoli uczestnikom prawidłowo interpretować zapisy orzeczeń i opinii oraz tworzyć dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

Program:

 • Opinia z PPP.
 • Orzeczenie z PPP.
 • Wskazówki do interpretacji dokumentów z PPP.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • IPET i WOPFU.

Prowadząca: 

Angelika Perdek-Chabinowska  

perdek e1668589353220Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.
Shopping Cart
Scroll to Top