Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS, posiada Akredytację Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wystawiamy rachunek na osobę prywatną oraz organ prowadzący/placówkę, również z odroczonym terminem płatności. 

Nowa ścieżka awansu zawodowego: Czyli jak zmotywować uczniów, aby aktywnie uczestniczyli na zajęciach

90
 • nagranie szkolenia

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego – stare zasady. Zakończenie stażu

69-90
 • nagranie szkolenia

Nauczyciel początkujący – przygotowanie do zawodu, egzamin na mianowanego po nowemu

90
 • nagranie szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela współorganizującego na nowych zasadach

90
 • nagranie szkolenia

Awans nauczyciela współorganizującego „według starej ścieżki” na nauczyciela mianowanego – zakończenie

90
 • nagranie szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego – nowe zasady

90
 • nagranie szkolenia

Rozmowa kwalifikacyjna na nauczyciela dyplomowanego – stare zasady

90
 • nagranie szkolenia

Teczka – awans współorganizującego na dyplomowanego

89
 • materiały szkoleniowe

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego na tzw. starych zasadach

90
 • nagranie szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela współorganizującego na nauczyciela mianowanego wg. “starej ścieżki”

90
 • nagranie szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela początkującego – mianowanie “wg nowej ścieżki”

90
 • nagranie szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela współorganizującego na nauczyciela mianowanego „wg nowej ścieżki”

90
 • nagranie szkolenia

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

90
 • pakiet materiałów
Shopping Cart
Scroll to Top