Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Opcje:

1: Szkolenie pn. Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole z zaświadczeniem,

2: Materiały – koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole

3: Szkolenie pn. Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole ( zaświadczenie, nagranie, materiały).

już od: 39,00 

, , ,

Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku ( opcja 1 lub 3 ),
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy ( opcja 1 lub 3 ),
 • materiały:  Wzór zawiadomienia, Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, IPET, Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, AWOPFU, Karta PPP ( opcja 2 lub 3 ).

Dla kogo jest to szkolenie:

 • wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych

Opis szkolenia:

Szkolenie poświęcono roli osoby koordynującej działania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W czasie spotkania zostaną wyjaśnione zadania, przed jakimi stoi koordynator PPP. Zostaną omówione również trudności, na które może napotkać w toku organizacji i udzielania pomocy. Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę jak planować i rozdzielać zadania, które będą realizowane przez poszczególnych członków zespołu. Szkolenie jest wsparciem dla nauczycieli pełniących funkcję koordynatora PPP w placówce.

Program:

 • Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej – kto może nim zostać?
 • Koordynator PPP – zadania i cele realizowane w placówce.
 • Procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Współpraca nauczycieli i specjalistów. Zadania zespołu PPP.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP.
 • Nauczysz się planować i koordynować współpracę w zakresie udzielania PPP w placówce.
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację PPP.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE.

Prowadząca
Angelika Perdek – Chabinowska

Opcje:

Szkolenie Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole, Materiały- koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole, Szkolenie Koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole z materiałami

Shopping Cart
Scroll to Top