Praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi

Opcja:

 1. Materiały – praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi,
 2. Szkolenie Praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi ( zaświadczenie, materiały, nagranie)

już od: 69,00 

,

Praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1, w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności. 

Otrzymasz:

 • zaświadczenie ( formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku), (opcja 2)
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy, (opcja 2)
 • materiały:  Karty pracy  dla uczniów z ciekawymi zadaniami , kryteriami sukcesu do krótkich form wypowiedzi, Scenariusze lekcji z ćwiczeniami, przykładowymi pracami i kartami pracy dla uczniów  do wprowadzenia wybranych form wypowiedzi: list, opowiadanie, rozprawka, Karty pracy z kryteriami sukcesu oraz kryteriami oceny do:  opisu, charakterystyki, sprawozdania, Karty zadań edukacyjnych interdyscyplinarnych zawierające całą obudowę metodyczną do pracy grupowej nad formami wypowiedzi: zaproszenie, opowiadanie, (opcja 1 i 2).

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli jęz. polskiego w szkole podstawowej

Program szkolenia:

 • Jakie formy wypowiedzi musi poznać i wyćwiczyć uczeń szkoły podstawowej?
 • Poznanie sposobów na wprowadzanie i rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi.
 • Zapoznanie z materiałami do wykorzystania na lekcjach jęz. polskiego podczas kształtowania umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi:
 • Krótkie formy wypowiedzi: zaproszenie, ogłoszenie, życzenia, wypowiedź argumentacyjna.
 • Dłuższe formy wypowiedzi: list, opis, opowiadanie, w tym twórcze, charakterystyka, sprawozdanie, rozprawka.

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia nauczyciele poznają różne interesujące rozwiązania metodyczne dotyczące wprowadzania i rozwijania u uczniów umiejętności redagowania dłuższych form wypowiedzi.   Zapoznają się z materiałami, dzięki którym można przygotować gotowe lekcje i ćwiczenia dla uczniów.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Dowiesz się,  jakie sposoby pracy pomagają w uczeniu form wypowiedzi i rozwijaniu tej umiejętności.
 • Poznasz przykładowe rozwiązania dotyczące wprowadzania różnych  form wypowiedzi.
 • Zapoznasz się z pakietem zawartym w przewodniku po formach wypowiedzi.
Prowadząca
dorota podorska e1627820663395 removebg previewDorota Podorska

Jestem trenerem, coachem, tutorem, doradcą zawodowym, dyplomowanym nauczycielem jęz. polskiego z 32-letnim stażem, wykładowcą i e-konsultantem w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, trenerem: myślenia krytycznego, wspomagania w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, The Coaching Maps i treningu umiejętności społecznych, mentorem w kursach internetowych Ok zeszyt i Uczymy myślenia. Specjalizuje się m.in. w kompetencjach kluczowych, ocenianiu kształtującym, myśleniu krytycznym, nowoczesnych technologiach, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwie zawodowym, Autorką kursów internetowych: Wykorzystanie narzędzi TOC na jęz. polskim, czyli jak ciekawie uczyć form wypowiedzi, zastosowanie The Coaching Maps w pracy nauczycieli różnych specjalności, Jak uczyć online? Współautorką publikacji: „Szkoła uczenia się”, Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu?

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja:

Materiały – praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi, Szkolenie Praktyczny przewodnik po formach wypowiedzi ( zaświadczenie, materiały, nagranie)?

Shopping Cart
Scroll to Top