Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

Opcja:

 1. Zaświadczenie, nagranie = 59 zł
 2. Materiały = 69 zł
 3. Zaświadczenie, materiały, nagranie = 87 zł

już od: 59,00 

, ,

Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania

 


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku, (opcja 1 i 3)
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,(opcja 1 i 3)
 • materiały, (opcja 1, 2,3)

Dla kogo szkolenie

 • nauczycieli,  wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, wychowawców i dyrektorzy burs szkolnych

Program szkolenia

 • Podstawowe akty prawne regulujące problematykę przestępczości nieletnich.
 • Wyjaśnienie pojęć: nieletni, demoralizacja, czyn karalny, środki wychowawcze i poprawcze.
 • Społeczny i prawny obowiązek zawiadamiania o czynach zabronionych.
 • Schemat postępowania w przypadku ujawnienia ucznia zagrożonego demoralizacją – spożywanie alkoholu/ narkotyków, palenie papierosów, wagarowanie.
 • Schemat postępowania w przypadku zaistnienia czynu karalnego na terenie placówki oświatowej – przestępstwa narkotykowe, kradzież, pobicie i inne.
 • Nauczyciel – funkcjonariusz publiczny.

Opis szkolenia online

Szkolenie ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących odpowiedzialności przed prawem uczniów, zwłaszcza niepełnoletnich. Uczestnicy zdobędą wiedzę o prawnych rozwiązaniach przewidzianych w sytuacji łamania prawa przez uczniów, a przede wszystkim poznają procedury reagowania w takiej sytuacji. Wyjaśnione zostaną obowiązki szkół w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, w tym prawny i społeczny obowiązek reagowania pracowników oświaty. Omówione zostaną procedury reagowania w sytuacji, gdy uczeń pali papierosy, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innej substancji na terenie placówki oświatowej, gdy dokonana zostanie kradzież, popełniony czyn karalny lub gdy szkoła boryka się z problemem wagarowania uczniów. Poruszone zostanie również zagadnienie prawnej.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz skalę przestępczości nieletnich na terenie placówek oświatowych oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące problematyki przestępczości nieletnich i obowiązków szkół w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
 • Zapoznasz się z procedurami reagowania w konkretnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się na terenie szkoły, a których sprawcą lub ofiarą jest uczeń.
 • Otrzymasz  schematy działań interwencyjnych, gotowe procedury reagowania do wykorzystania w szkolnej dokumentacji (SPWP, statut), wzór pisma zawiadamiającego organy ścigania i przykład prezentacji edukacyjnej skierowanej do uczniów.

Prowadząca:

Lidia Cynt

 

Opcja:

1. Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania(zaświadczenie, nagranie), 2. Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania (materiały), 3. Rola pracowników oświaty w przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich – procedury reagowania (zaśwaidczenie, nagranie, materiały)

Shopping Cart
Scroll to Top