Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego – nowe zasady

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

90,00 

Availability: Na stanie

,

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego  – nowe zasady


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5, w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku, ( dostępne po szkoleniu tj. 28.05.2024 r.),
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy, ( dostępne po szkoleniu tj. 28.05.2024 r.),
 • materiały szkoleniowe: PORADNIK KROK PO KROKU AWANS NA DYPLOMOWANEGO

Program szkolenia:

  • Specyfika pracy nauczyciela odbywającego staż.
  • Podstawy prawne awansu zawodowego.
  • Plan rozwoju zawodowego.
  • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wraz z przykładami.
  • Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego  na stopień nauczyciela dyplomowanego .
  • Prezentacja dorobku zawodowego.
  • Rozwiązanie problemu.
  • Współpraca nauczyciela z innymi nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli mianowanych którzy, stopień nauczyciela mianowanego uzyskali według przepisów dotychczasowych i na dzień 31 sierpnia 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia poruszone zostaną istotne problemy związane ze stażem na nauczyciela dyplomowanego, takie jak realizacja zadań i spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu MEN (MEiN)

Pomoże to uczestnikom uporządkować wiedzę w tym temacie i wzmocnić swoje kompetencje zawodowe w temacie w awansu zawodowego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

  • Poznasz akty prawne regulujące procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  • Nauczysz się przygotowywać plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie przygotowywania dokumentacji stażowej.
  • Otrzymasz praktyczny poradnik dotyczący awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Prowadząca: Dorota Fornalska

Shopping Cart
Scroll to Top