Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU?

Opcja 1. Szkolenie “Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU” wraz z zaświadczeniem.

Opcja 2: Szkolenie Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU”z zaświadczeniem, materiałami.

już od: 39,00 

, , , ,

Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU?


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie (w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku),
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały szkoleniowe: Wzór IPET i WOPFU, Wypełniony IPET I WOPFU niepełnosprawność w stopniu lekkim, spektrum autyzmu, Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów/ dzieci ze SPE, Wskazówki do ewaluacji PPP,

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli, specjalistów każdego etapu edukacyjnego

Szkolenie jest wsparciem w zakresie tworzenia obowiązującej dokumentacji dla dziecka/ ucznia objętego kształceniem specjalnym w placówce.

Opis szkolenia:

Szkolenie to praktyczna dawka wiedzy na temat zadań zespołu nauczycieli i specjalistów tworzących dokumentację dziecka objętego kształceniem specjalnym. W czasie webinaru zostaną przedstawione gotowe wskazówki do pracy z dzieckiem/ uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program:

 • Kształcenie specjalne, edukacja włączająca.
 • Obowiązujące przepisy.
 • Zadania zespołu.
 • Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny – obszary.
 • Arkusz oceny wielospecjalistycznej – obszary.
 • Ocena efektywności udzielanego wsparcia.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa regulujące organizację kształcenia specjalnego
 • Nauczysz się sprawnie konstruować obowiązującą dokumentację taką jak IPET i WOPFU
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania PPP
Prowadząca

Angelika Perdek – Chabinowska

Wybierz

Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU, Jak efektywnie sporządzić IPET i WOPFU” (materiały, zaświadczenie)

Shopping Cart
Scroll to Top