Vademecum pedagoga szkolnego 

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Vademecum pedagoga szkolnego. Zadania pedagoga szkolnego w świetle obowiązujących przepisów prawa  

Nagranie szkolenia: 01.09.2023 r. , liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Plan pracy pedagoga szkolnego, Wzór IPET i WOPFU, Wzór karty PPPP, Rejestr działań, Kontrakt, Notatka z rozmowy, Spis instytucji do współpracy

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów szkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej

Opis szkolenia:

W szkoleniu powinien uczestniczyć każdy początkujący pedagog szkolny, który pragnie poszerzyć swoją praktyczną wiedzę na temat pracy i udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. W czasie szkolenia zostaną przeanalizowane obligatoryjne zadania pedagogów w aspekcie obowiązujących aktualnie przepisów prawa.

Program:

 • Obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.
 • Zadania pedagoga szkolnego sposoby i formy ich realizacji.
 • Dokumentacja specjalisty.
 • Bank inspiracji i gotowe wskazówki do prowadzenia akcji.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP.
 • Nauczysz się poprawnie dokumentować swoje zadania.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia dzieci o SPE.
 • Otrzymasz gotowe wskazówki do pracy pedagoga szkolnego.
Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top