Promocja

Analiza zapisów w opinii i orzeczeniach

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Opcja:

1: Szkolenie Analiza zapisów w opinii i orzeczeniach wraz z zaświadczeniem ( 87 zł 39 zł)

2: Szkolenie Analiza zapisów w opinii i orzeczeniach z zaświadczeniem i materiałami ( 87 zł).

 

87,00  już od: 39,00 

, , , ,

Analiza zapisów w opinii i orzeczeniach

Data nagrania szkolenia: 12.10.2023 r., liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz ( patrz opcje zakupu):

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy, materiały: Karta PPP, Wzór IPET i WOPFU, Dostosowania wymagań edukacyjnych, Zbiór wyjaśnionych pojęć,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli, specjalistów w przedszkolu i szkole podstawowej.

Opis szkolenia:

W czasie szkolenia zostaną przedstawione podstawowe pojęcia stosowane w dokumentach diagnostycznych z publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać różnice w dokumentacji dziecka z opinią, a orzeczeniem.

Program:

 • Obowiązujące przepisy w zakresie PPP.
 • Specjale potrzeby edukacyjne klasyfikacja.
 • Opinia, a orzeczenie.
 • Podstawowe zapisy w dokumentach z PPP.
 • Dokumentacja dziecka z orzeczeniem.
 • Dokumentacja dziecka z opinią.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa.
 • Nauczysz się trafnie analizować funkcjonowanie dziecka na podstawie dokumentacji z PPP.
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE.
Prowadząca

perdek 1Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcja:

Szkolenie Analiza zapisów w opinii i orzeczeniach wraz z zaświadczeniem, Szkolenie Analiza zapisów w opinii i orzeczeniach z zaświadczeniem i materiałami

Shopping Cart
Scroll to Top