Promocja

Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego, jak udokumentować realizację swoich zadań na koniec roku szkolnego?

Original price was: 179,00 zł.Current price is: 90,00 zł.

Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego

GRATIS!! Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl dla uczestników szkoleń/kupujących materiały Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

Na stanie

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni
, , , ,

Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego, jak udokumentować realizację swoich zadań na koniec roku szkolnego?


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5, w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

  • zaświadczenie dot. szkolenia pn. Zadania i dokumentacja pedagoga specjalnego (…..), w formacie PDF do pobrania oraz  samodzielnego wydruku, ( dostępne po szkoleniu tj. 28.05.2024 r.),
  • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy, ( dostępne po szkoleniu tj. 28.05.2024 r.),
  • materiały szkoleniowe: Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego (Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (wzór wypełniony),, Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli, Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET), Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami, Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji, Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka, Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy,  Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka, Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowy wzór), Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej (wzór wypełniony), Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór), Zawiadomienie dla rodziców, Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia /Uczenicy (wzór wypełniony), Przykładowy, graficzny wzór oceny efektywności IPET , Okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia /Uczenicy ( do samodzielnej modyfikacji)).

Program szkolenia:

  • Obowiązujące wytyczne dotyczące obowiązku zatrudniania specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
  • Pedagog specjalny i jego zadania wynikające z przepisów prawa oraz z realiów placówek oświatowych.
  • Dokumentacja pedagoga specjalnego przygotowywana w trakcie roku szkolnego oraz na jego zakończenie – co trzeba wiedzieć i udokumentować?

Dla kogo jest to szkolenie:

  • dyrektorów i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych

Opis szkolenia:

Prowadząca omówi obowiązki i obligatoryjną dokumentację pedagoga specjalnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynności związane z zakończeniem roku szkolnego.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

  • Wzbogacisz wiedzę na temat obowiązków nowego specjalisty, czyli pedagoga specjalnego.

Prowadząca: Amelia Dziurda – Multan

Shopping Cart
Scroll to Top