Promocja

Nauczyciel współorganizujący – obowiązująca dokumentacja

Otrzymasz:

 • w ramach opcji 1: Szkolenie” Nauczyciel współorganizujący – obowiązująca dokumentacja
  ” wraz z zaświadczeniem i nagraniem na okres 3 m-cy.
 • w ramach opcji 2: Szkolenie” Nauczyciel współorganizujący – obowiązująca dokumentacja” wraz z zaświadczeniem, nagraniem na okres 3 m-cy, teczką nauczyciela współorganizującego.

już od: 87,00 

, , ,

Dokumentacja nauczyciela współorganizującego – teczka pracy nauczyciela


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO* (przy zakupie opcji 2 z teczką),

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • Nauczycieli współorganizujących , pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów,

Program szkolenia:

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego
 • Szczegółowe zapoznanie z obowiązującą dokumentacją dotycząca nauczyciela współorganizującego.
 • Jak opracować wzorcową dokumentację pracy nauczyciela współorganizującego.

Opis szkolenia:

Szkolenie Nauczyciel współorganizujący-obowiązująca dokumentacja, przyczyni się do wzmocnienia nauczycieli współorganizujących, jeśli chodzi o przygotowanie obowiązującej dokumentacji swojej pracy.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego
 • zaplanujesz opracowywanie dokumentacji
 • wzmocnisz kompetencje w zakresie opracowywania poszczególnych dokumentów
 • otrzymasz TECZKĘ NAUCZYCIELA współorganizującego (przy zakupie opcji 2 szkolenia z teczką).

Teczka zawiera wzory dokumentów:

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią PPP, liczba str.25
 • Arkusz obserwacji, liczba str. 1
 • Diagnoza funkcjonalna małego dziecka w tym dziecka z całościowymi zaburzeniami
  rozwojowymi, liczba str. 3
 • Ewaluacja IPET, liczba str. 1
 • Inne przykładowe zapisy w IPET, liczba str. 5
 • Wzór IPET, liczba str. 12
 • Scenariusz zajęć modelowych terapii pedagogicznej prowadzonych w klasie III, liczba str. 4
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, liczba 1
 • Plan pracy nauczyciela współorganizującego, liczba str. 2
 • Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, liczba str. 5
 • Program rewalidacji indywidualnej, liczba str. 5
 • Zawiadomienie dla rodziców, liczba str. 1
 • Wzór WOPFU, liczba str. 5
 • Sprawozdanie nauczyciela współorganizującego, liczba str. 2
 • Strategia postępowania w sytuacji występowania u dziecka zachowań trudnych, liczba str. 6
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Opcje:

Nauczyciel współorganizujący – obowiązująca dokumentacja, Nauczyciel współorganizujący – obowiązująca dokumentacja z teczką

Shopping Cart
Scroll to Top