Narzędziownik pedagoga specjalnego + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w przedszkolu,
 • początkujący pedagodzy specjalni, zatrudnieni w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Narzędziownik to zbiór 16 materiałów  szkoleniowych, plików w wersji do edycji.  Pliki  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

97,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku, zgodne z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045). przydatne do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności,
 • dostęp do nagrania transmisji szkolenia w dniu 18.10.2023 na okres 3 m-cy,
 • materiały szkoleniowe: Narzędziownik pedagoga specjalnego

Narzędziownik pedagoga specjalnego

to II cześć materiałów  szkoleniowych tzw. teczki pedagoga specjalnego. Jest wsparciem dla początkujących specjalistów w zakresie realizacji zadań: prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

Dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.

Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.

Materiały szkoleniowe to zbiór plików diagnostycznych z ukierunkowaniem na obserwację dziecka/ ucznia oraz przykładowych polecanych narzędzi.
Wykaz materiałów szkoleniowych:
 • Arkusz diagnostyczny dla klasy,
 • Arkusz diagnozy ucznia/dziecka,
 • Arkusz Obserwacji Ucznia z Rozpoznanymi  Trudnościami Edukacyjnymi,
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 • Arkusz obserwacji dziecka/ucznia w celu diagnozy sytuacji,
 • Posiedzenie zespołu IPET i WOPFU,
 • Przykłady zadań – dostosowania,
 • Wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • Wskazówki jak sporządzić informację na temat funkcjonowania dziecka,
 • WWR – materiały, w tym Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania
 • Linki do narzędzi diagnostycznych,
 • Diagnoza – prezentacja (szkolenie dla rady),
 •  Diagnoza i jej znaczenie,
 • Specjalne potrzeby edukacyjne –  prezentacja dla nauczycieli,
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna (specjalne potrzeby edukacyjne – szkolenie dla rady),
Arkusze wymagają samodzielnego uzupełnienia.

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu. ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.

 

Shopping Cart
Scroll to Top