Regulamin PROMOCJI

w sklepie internetowym Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak

 
§ 1

Organizator promocji

  1. Organizatorem promocji w sklepie internetowym www.cos.edu.pl jest Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, NIP: 8792210012, w ramach którego prowadzony jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COS , zwany dalej Właścicielem sklepu.

§ 2

Czas trwania promocji

  1. Promocje w sklepie internetowym Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak trwają̨ okresowo. Czas trwania każdej promocji jest określony przez Właściciela sklepu w ofercie produktu/szkolenia komunikującej daną promocję. Produkty objęte promocją  umieszczone wylącznie są na poszczególnych podstronach sklepu. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia obowiązywania produktu archiwalnego z promocji.

§ 3
Zasady promocji

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną̨ wysłane produkty objęte promocją lub zostaną̨ naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie internetowym Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak.

2. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami w sklepie online .

§4

Warunki uczestnictwa

  1. Uczestnikiem promocji może być:
  • Klient sklepu internetowego internetowym Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak, czyli osoba fizyczna, której Właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie warunków, daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i rabatów w sklepie internetowym internetowym Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak. Osoba taka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawodawstwem. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację promocji w sklepie internetowym internetowym Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak

 

  1. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest dokonanie transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie sklepu.

§ 5

Zwroty i reklamacje

1. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji są możliwe na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego internetowym Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak dostępnego na stronie: https://cos.edu.pl/regulamin/ 

§ 6

Postanowienia końcowe

  1. Właściciel sklepu internetowego zapewnia ochronę̨ danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).
  2. Warunki Regulaminu promocji zostaną̨ udostępnione na stronach internetowych: https://cos.edu.pl/sklep-szkolenia/
  1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą na adres Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul.Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, lub na adres e-mail: biuro@cos.edu.pl w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia danej Promocji.

 

Shopping Cart
Scroll to Top