Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu

Data nagranie szkolenia: 23.10.2023 r. g. 19:00, liczba godzin ( godz. dydakt.): 1,5 , w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: prezentacja

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich prcujących z osobami ze spektrum autyzmu.

Program szkolenia:

 • Definicja leku.
 • Wybrane cechy charakteryzujące objawy lęku.
 • Źródła lęku.
 • Diagnostyka oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z lękami.

Opis szkolenia:

Dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zwykłe codzienne sytuacje w szkole czy w domu często stanowią nieustające źródło lęku. To on jest jedną z przyczyn gniewu, frustracji, a nawet agresji. Negatywnie wpływa też na umiejętności społeczne dziecka, jego zdolności zapamiętywania i koncentrację. Czy można temu zaradzić?

Prowadząca w przystępny sposób tłumaczy, jak rozpoznać, czy dziecko odczuwa lęk, oraz wyjaśnia, jakie sytuacje powodują jego nasilenie. Szczegółowo omowi pięć głównych czynników będących źródłem lęku oraz przedstawi praktyczne wskazowki. które  uczą dziecko umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Nauczysz się rozpoznawać objawy lęku u dziecka.
 • Dowiesz się, jak zidentyfikować sytuacje, które nasilają lęk.
 • Poznasz pięć najważniejszych czynników będących źródłem lęku.
 • Nauczysz dziecko zarządzania lękiem.
 • Zachęcisz dziecko do rozwijania mocnych stron.

Prowadząca

Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Scroll to Top