Promocja

Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych – „KURS”

 • 10 godzin kursu (godzina dydaktyczna)
 • 5 zaświadczeń w formacie PDF,
 • 4 szkolenia,
 • Czas dostępu 6 miesięcy,
 • Materiały szkoleniowe: Skrypt z każdego szkolenia, Notatka wizualna PDF lub JPG  – Asertywny nauczyciel, Notatka wizualna PDF lub JPG  – Niegrzeczne dzieci nie istnieją, Notatka wizualna PDF lub JPG  – Gdy kary i nagrody nie działają.

Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagrania, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Oferta cenowa ograniczona czasowo  348 zł  129 zł do: 10.10.2023 r.

Original price was: 348,00 zł.Current price is: 129,00 zł.

To najniższa cena z ostatnich 30 dni

CO ZNAJDZIESZ W „KURSIE”:

Moduł I –  Asertywny nauczyciel jak być stanowczym i uprzejmym w tym samym czasie? 

Szkolenie online 

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do nagrania przez 6 m-cy

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Założenia PD i jej fundamentalne narzędzie „Uprzejmy i stanowczy”.
 • Budowanie skutecznych komunikatów, pełnych empatii, zrozumienia i wsparcia.
 • Asertywna postawa dorosłego – uprzejmej i stanowczej w tym samym czasie.

Moduł II – Niegrzeczne dzieci nie istnieją

Szkolenie online

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 3,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do nagrania  przez 6 m-cy

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Praktyczne narzędzia Pozytywnej Dyscypliny,
 • Co kryje się za „niegrzecznym” zachowaniem dzieci, takim jak agresja, wpadanie w złość, brak współpracy, zniechęcenie, nadmierna uwaga lub potrzeba władzy,  i jak sobie z nim i radzić,
 • Skuteczne, empatyczne, pełnego szacunku podejścia do nauczania, wychowania i rodzicielstwa.

Moduł III – Gdy kary i nagrody nie działają. Co zamiast kija i marchewki?

Szkolenie online

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 3,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do nagrania przez 6 m-cy

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań,
 • Skutecznie metody zachęcania dzieci do współpracy, przy jednoczesnej rezygnacji ze stosowania kar i nagród.
 • Dlaczego kary i nagrody nie działają?
 • Jak stosowanie kar i nagród wpływa na rozwój dzieci w dłuższej perspektywie,
 • Jakich narzędzi możemy używać „zamiast”, kar i nagród

Moduł IV –  Dodaj mi skrzydeł. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci 

Szkolenie online

 • Liczba godzin szkolenia (godzina dydaktyczna): 2,
 • Zaświadczenie w formacie PDF do pobrania (generowany w dniu ukończenia danego szkolenia),
 • Dostęp do nagrania  przez 6 m-cy

W tym module omawiane są:

ZAPISZ SIE 3

 • Czym jest poczucie własnej wartości i jak je kształtować u dzieci,
 • Dlaczego tak ważne jest spojrzenie na naukę tej kompetencji w szerszej perspektywie?
 • Czym różni się klasyczna pochwała od komunikatu zachęcającego?
 • Co mówić i robić, by dzieci czuły, że przynależą i mają znaczenie w grupie rówieśniczej, klasie, placówce, rodzinie?

W ramach kursu otrzymasz materiałyZAPISZ SIE 2:

 • Skrypt z każdego szkolenia,
 • Notatka wizualna PDF lub JPG  – Asertywny nauczyciel,
 • Notatka wizualna PDF lub JPG  – Niegrzeczne dzieci nie istnieją,
 • Notatka wizualna PDF lub JPG  – Gdy kary i nagrody nie działają.
Dla kogo są te szkolenia:
 • wychowawców klas,
 • pedagogów szkolnych,
 • wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem i młodzieżą,
 • rodziców, opiekunów,

* Kurs jest cyklem szkoleń z zakresu Pozytywnej dyscypliny. Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu/nie nadaje kwalifikacji, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w kursie na żywo / ukończenie kursu online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

 

Prowadząca

Zrzut ekranu 2023 02 9 o 12.35.09Olga Pośpiech

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Od 3 lat organizuje warsztaty i szkolenia. Pedagog. Wiedzę i doświadczenie zdobywała będąc przez 6 lat dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Neo Montessori Kids w Częstochowie. Absolwentka rocznego kursu nt. pedagogiki Marii Montessori dla przedszkoli.  Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pedagogiki, psychologii, komunikacji i rozwoju osobistego. Mama dwóch chłopców w wieku szkolnym, praktykująca Pozytywną Dyscyplinę od ponad 4 lat

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top