Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – co warto wiedzieć na koniec roku szkolnego?

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

90,00 

, , ,

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – co warto wiedzieć na koniec roku szkolnego?


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5, w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

  • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku ( dostępne po odbyciu się szkolenia tj. 29.05.2024 r.),
  • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy ( dostępne po odbyciu się szkolenia tj. 29.05.2024 r.),
  • materiały szkoleniowe: Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ( dostępne po odbyciu się szkolenia tj. 29.05.2024 r.),

Program szkolenia:

  • Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu i szkole – aktualne przepisy prawa oświatowego.
  • Istota zajęć – założenia, cele, zasady organizacji zajęć, formy i metody pracy, przykładowe ćwiczenia.
  • Obligatoryjna i dodatkowa dokumentacja zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
  • Ocena efektywności zajęć – co i jak należy przygotować na koniec roku szkolnego?

Dla kogo jest to szkolenie:

  • nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne w placówce oświatowej

Opis szkolenia:

Szkolenie pomoże nauczycielom – specjalistom w prawidłowym planowaniu, realizowaniu oraz dokumentowaniu zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu i szkole.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

  • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć   korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu i szkole.

Prowadząca: Amelia Dziurda – Multan

Shopping Cart
Scroll to Top