Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na młodzież w Internecie?

90,00 

Availability: Na stanie

„Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na młodzież w Internecie?”

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!

Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 2, w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku ( zostaje wygenerowane po ukończeniu szkolenia),
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały szkoleniowe: Linki do materiałów i filmików profilaktycznych, przykładowe scenariusze zajęć. Wzór procedur reagowania szkół w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Jednym z współczesnych zagrożeń, przed którymi należy przestrzegać uczniów, jest handel ludźmi. Najbardziej narażona jest młodzież szkół ponadpodstawowych, np. wyjeżdżająca za granicę do pracy sezonowej. Jednak zgodnie z wytycznymi ministerialnymi oraz z zapisami Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, o tym zjawisku powinni edukować nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 18 października obchodzony jest Dzień Walki z Handlem Ludźmi, który jest doskonałą okazją do zrealizowania wytycznych. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, czym jest handel ludźmi i jak edukować o tym zjawisku w przystępny i skuteczny sposób – nawet wśród najmłodszych.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty oraz sposobów rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom czyhającym w świecie wirtualnym na współczesną młodzież. Uczestnicy szkolenia poznają możliwe środki zaradcze i sposoby reagowania, gdy uczeń stanie się ofiarą lub sprawcą cyberzagrożeń. Zostaną wyposażeni także w umiejętność przekazania zdobytej wiedzy teoretycznej swoim podopiecznym, by skutecznie edukować w zakresie istniejących zagrożeń. Podczas szkolenia przybliżone zostaną najczęstsze zagrożenia internetowe, jakie czyhają na nastoletnich użytkowników Internetu, a także omówione zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia takiego zjawiska. Uczestnicy otrzymają narzędzia ułatwiające współpracę międzyinstytucjonalną oraz przykłady zajęć i materiałów profilaktycznych z przedmiotowej tematyki.

Szkolenie wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2022/ 2023.

Program szkolenia:

 • Specyfika korzystania z Sieci przez młodzież i dzieci starsze, w tym wpływ edukacji zdalnej na ich funkcjonowanie.
 • Klasyfikacja zagrożeń internetowych – niebezpieczne treści, zachowania, kontakty, naruszenie prywatności i danych osobowych oraz zagrożenia związane z działalnością komercyjną firm online.
 • Wyjaśnienie zjawisk sekstingu, fake news, online challenge, clickbait, patostreaming.
 • Ochrona prawna przed cyberzagrożeniami.
 • Uzależnienie od Internetu.
 • Warte polecenia przykłady oddziaływań profilaktycznych z zakresu cyberzagrożeń skierowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz klasyfikację cyberzagrożeń oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania temu zjawisku.
 • Zapoznasz się ze sposobami interweniowania w sytuacji ujawnienia na terenie placówki oświatowej zjawiska cyberprzemocy.
 • Otrzymasz schematy działań interwencyjnych, przykłady materiałów i scenariuszy do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.

Dla kogo szkolenie

 • nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • wychowawców  szkół ponadpodstawowych,
 • dyrektorów szkół

Prowadząca:

Lidia Cynt

Shopping Cart
Scroll to Top