Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wiedza w pigułce: dokumentowanie i organizowanie

Opcja:

 1. Zaświadczenie +nagranie = 39 zł
 2. Materiały – teczka ucznia z SPE = 79zł
 3. Zaświadczenie + nagranie + materiały = 90 zł

już od: 39,00 

, , , ,

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wiedza w pigułce: dokumentowanie i organizowanie


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt..): 1,5, w tym praca własna z materiałami.


Otrzymasz :

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku (opcja 1 lub 2),
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy (opcja 1 lub 2),
 • materiały:
  1. Wzór – Arkusz Diagnozy  Dziecka,
  2. Okresowa WOPFU jako ewaluacja podejmowanych działań (wypełniony),
  3. Wzór – Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  4. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
  5. Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  6. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
  7. TERAPIA PEDAGOGICZNA – zestaw bibliograficzny- przydatne pozycje do pracy z uczniami ze SPE,
  8. Opis działań do dokumentacji,
  9. Informacja o ustalonych formach objęcia ucznia/uczennicy,
  10. Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  11. Wskazówki do wywiadu z rodzicami,
  12. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
  13. Okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia/Uczennicy,
  14. Zawiadomienie IPET,
  15. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  16. IPET- Zespół Aspergera (wypełniony)
  17. IPET – niepełn. intele. w stopniu lekkim(wypełniony)
  18. IPET – wzór druku,
  19. Modyfikacja Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia (wypełniony),
  20. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  21. WOPFU poprzedzający IPET (wypełniony),

  (opcja 2),

 • możliwość zadawania pytań prowadzącej, za pomocą czatu.
 • Zrzut ekranu 2023 03 6 o 10.21.23 removebg previewBezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS. (opcja 2 lub 3)

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.


Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli i specjalistów, dyrektorów pracujący w przedszkolach i szkołach

Opis szkolenia

Uczestnicy wzbogacą wiedzę na temat form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także zasad dokumentowania udzielanej pomocy.

Uczestnicy przypomną zakres zadań wychowawcy, a także działania nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobędziesz wiedzę w zakresie organizowania, udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Program szkolenia :

 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze spe w szkole.
 • Zadania wychowawcy oraz działania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.
 • Sposoby indywidualizacji kształcenia wobec konkretnych uczniów wymagających pomocy p-p.
 • Co powinna zawierać indywidualna teczka dziecka/ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną?
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku/uczniowi.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Dowiesz się jakie są podstawy prawne do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dowiesz się jakie są kwalifikacje nauczycieli prowadzących udzielających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan

 

Opcja:

(1)Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wiedza w pigułce: dokumentowanie i organizowanie, (2)Materiały – teczka ucznia z SPE, (3)Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wiedza w pigułce: dokumentowanie i organizowanie (pakiet)

Shopping Cart
Scroll to Top