Promocja

Ocena efektywności PPP – zadania nauczycieli i specjalistów na koniec roku szkolnego

Szkolenie offline ( do odsłuchania)  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COSzakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Original price was: 179,00 zł.Current price is: 90,00 zł.

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni
, , , ,

Ocena efektywności PPP – zadania nauczycieli i specjalistów na koniec roku szkolnego


Szkolenie nagranie – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Etap edukacyjny: przedszkole, szkoła podstawowa

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN), do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 6 m-cy,
 • materiały szkoleniowe: Teczka Ewaluacji dla pedagoga specjalnego (Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (wzór wypełniony),, Ewaluacja udzielanej pomocy dla dziecka objętego kształceniem specjalnym. Wskazówki dla nauczycieli, Ocena efektywności indywidualnego programu edukacyjno terapeutyczny (IPET), Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego do samodzielnego uzupełnienia zgodnie z realnie prowadzonymi działaniami, Przykładowy arkusz oceny efektywności udzielanej PPP do samodzielnej modyfikacji, Przykładowy wpis do dziennika jako ocena efektowności PPP – ocena postępów dziecka, Przykładowy wzór do samodzielnej modyfikacji okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy,  Przykładowy wzór modyfikacji IPET (do samodzielnej zmiany) modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia/ dziecka, Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze i roku szkolnego (przykładowy wzór), Przykładowe sprawozdanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej (wzór wypełniony), Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych  (przykładowy wzór), Zawiadomienie dla rodziców, Końcowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia /Uczenicy (wzór wypełniony), Przykładowy, graficzny wzór oceny efektywności IPET , Okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia /Uczenicy ( do samodzielnej modyfikacji)).

Dla kogo jest szkolenie dla:

 • zainteresowanych nauczycieli
 • specjalistów
 • pedagogów specjalnych, pedagogów szkolnych

Program:

 • Terminarz oceny efektywności pomocy p-p dla uczniów z opinią, orzeczeniem lub indywidualnym rozpoznaniem potrzeby pomocy p-p przez nauczyciela,
 • Sposoby dokumentowania efektów dokonywania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli, specjalistów, zespół nauczycieli,
 • Zadania nauczycieli i specjalistów w dokumentowaniu oceny efektywności,
 • Formułowanie wniosków/rekomendacji na podstawie wyników efektywności pomocy p-p.

Opis szkolenia:

Szkolenie pozwoli nauczycielom i specjalistom skutecznie planować działania z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jej dokumentowania efektów dokonywania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli, specjalistów, zespół nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązujące przepisy i obligatoryjne zadania zakresu udzielania PPP,
 • Przeanalizujesz zadania specjalistów w zakresie udzielania i dokumentowania PPP,
 • Nauczysz się konstruować dokumentację ewaluacji PPP,
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Prowadząca: dr Amelia Dziurda-Multan

Shopping Cart
Scroll to Top