Rola koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich. Jak opisać procedury.

Szkolenie offline (do odsłuchania) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

210,00 

Availability: Na stanie

,

Rola koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich. Jak opisać procedury.


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 •  1 x zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do  2 nagrań na okres 6 m-cy,
 • materiały: Teczka koordynatora ds. Standardów Ochrony Małoletnich (wykaz poniżej)

Zrzut ekranu 2023 03 6 o 10.21.23 removebg previewMateriał audiowizualny ( nagranie) pn. Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placowek oświatowych.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • pedagogów przedszkolnych, szkolnych, pedagogów specjalnych, dyrektorów, koordynatorów ds. standardów ochrony małoletnich

Program szkolenia:

 • Podstawa prawna, terminy.
 • Zadania do wykonania w związku z wdrożeniem i realizacją Standardów.
 • Dokumentacja koordynatora – przykładowe procedury.

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie, jaka jest rola osoby koordynującej w szkole/placówce wdrażanie i realizację Standardów Ochrony Małoletnich. Omówione zostaną obowiązujące przepisy, terminy, a także zakres zadań i kompetencji koordynatora. Uczestnikom zostanie zaprezentowana przykładowa dokumentacja, jaka powinna znaleźć się w teczce koordynatora, w tym przykłady zapisów, procedur.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz zadań spoczywających na placówkach oświatowych w związku z wprowadzeniem Standardów Ochrony Małoletnich.
 • Wiedza na temat zasad dokumentowania podejmowanych czynności przy wdrażaniu i realizacji Standardów.
 • Możliwość otrzymania materiałów, przykładowych wzorów dokumentacji do teczki koordynatora.
Wykaz materiałów szkoleniowych:
 • Ankiety do ewaluacji Standardów – dla rodziców, uczniów, personelu (3 pliki).
 • Wersja graficzna Standardów dla rodziców oraz dzieci starszych i młodszych (5 plików).
 • Plakat z wykazem instytucji pomocowych.
 • Zarządzenie dyrektora dot. wprowadzenia Standardów w placówce.
 • Oświadczenie kandydata/pracownika/prelegenta o zapoznaniu się ze standardami.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 • Wersja skrócona Standardów dla małoletnich – starsi uczniowie.
 • Procedura podejmowania interwencji wobec przemocy rówieśniczej, domowej i względem pracownika (6 stron).
 • Karta dokumentowania przebiegu interwencji.
 • Standardy Ochrony Małoletnich – procedura, 16 stron.
 • Niebieska Karta – prezentacja szkoleniowa dla nauczycieli i rodziców.
 • Wzór pisma do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.
 • Standardy Ochrony Małoletnich – prezentacja szkoleniowa dla nauczycieli i rodziców.
 • Wykaz podjętych interwencji.
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację Standardów w placówce.
 • Przykładowy arkusz ewaluacji Standardów, z przykładowymi wskaźnikami ich realizacji.
Dodatkowo:
 • Niezbędne akty prawne (Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej
 • Rozporządzenie dot. procedury Niebieskie Karty i wzorów formularzy Niebieska Karta
 • Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich
 • Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030)

Prowadząca: Lidia Cynt

Shopping Cart
Scroll to Top