Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny

Opcja:

 1. Szkolenie “Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny” wraz z zaświadczeniem.
 2. Szkolenie “Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny” z zaświadczeniem, materiałami.

już od: 49,00 

, , ,

Dwóch specjalistów w jednej osobie czyli pedagog specjalny i pedagog szkolny


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1, w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie offline w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

oraz materiały przy wyborze opcji 2:

materiały szkoleniowe:

 • Plan pracy pedagoga specjalnego (uzupełniony wzór),
 • Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowe,
 • Plan pracy pedagoga szkolnego (uzupełniony wzór),
 • Sprawozdanie pedagoga specjalnego (uzupełniony wzór),
 • Ankieta badająca Twoje samopoczucie w szkole (agresja),
 • Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (okresowy) + ocena efektywności,
 • IPET – wzór,
 • Protokół z zebrania zespołu ds.  pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 • Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wzór),
 • Kontrakt,
 •  Notatka z rozmowy z rodzicem/rodzicami ucznia,
 • Opis dokumentacji teczki ucznia ze SPE,
 • Plan działań wspierających – arkusz- wzór,
 • Plan Pracy Zespołu ds. realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnorodnych form pomocy,
 • Porady i konsultacje/działania  – pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno i dostosowania,
 • Przykładowy materiał na szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli wychowwcy klasy i indywidualizacji,
 • Rezygnacja z zajęć z zakresu PPP,
 • WAOPFU,
 • Wniosek o objęcie PPP,
 • Wykaz instytucji do współpracy,
 • Zawiadomienie

Dodatkowo bezpłatnie:

  • Zbiór gier pomocnych do pracy na zajęciach

Program:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela i specjalisty.
 • Zadania poszczególnych specjalistów pracujących w placówce (pedagog, pedagog specjalny).
 • Wspólne obszary działań – bank inspiracji.
 • Dokumentacja pracy specjalisty uwzględniająca podsumowanie pracy.

Dla kogo jest szkolenie:  

 • początkujących specjalistów w szkole podstawowej i przedszkolu
 • pedagogów w szkole podstawowej i przedszkolu
 • pedagogów specjalnych w szkole podstawowej i przedszkolu

Opis szkolenia:

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach w zakresie wdrażania efektywnej pracy i dokumentowania zadań specjalisty łączącego dwie funkcje – pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

 • Poznasz obowiązujące przepisy prawa w zakresie PPP
 • Nauczysz się planować efektywną pracę w zakresie udzielania PPP w placówce
 • Będziesz sprawnie konstruować dokumentację pracy własnej
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze SPE.

Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska 

Wybierz

1. Szkolenie Dwa w jednym czyli pedagog specjalny i pedagog w jednej osobie, 2. Szkolenie Dwa w jednym czyli pedagog specjalny i pedagog w jednej osobie wraz z materiałami

Shopping Cart
Scroll to Top