Promocja

Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na dzieci w Internecie?

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF
 • dostęp do nagrania na 3 m-ce
 • materiały: skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, linki do materiałów i filmików profilaktycznych, przykładowe scenariusze zajęć, prezentacja skierowana do rodziców, wzór procedur reagowania szkół w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

69,00 

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem , a także dostępem do nagrania na okres 3 m-cy oraz materiałów w PDF – skrypt prezentacji ze szkolenia w formie PDF, linki do materiałów i filmików profilaktycznych, przykładowe scenariusze zajęć, prezentacja skierowana do rodziców, wzór procedur reagowania szkół w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy.

„Cyberbezpieczeństwo – jakie zagrożenia czyhają na dzieci w Internecie?”

Szkolenie online dla nauczycieli, pedagogów, rodziców, opiekunów!
Nagranie szkolenia zd. 07.11.2022 r.

W obliczu rozwoju nowych technologii, a zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy edukacja niejednokrotnie musi być realizowana w wirtualnej rzeczywistości, zagrożenia internetowe stały się jeszcze bardziej powszechne. Zważywszy na łatwy dostęp, narażone są na nie już całkiem małe dzieci, spędzające coraz więcej czasu przed ekranem monitora. Nie bez znaczenia jest również modelowanie zachowań rodziców, którzy również chociażby zawodowo zmuszeni są funkcjonować w wirtualnej rzeczywistości, zapominając niejednokrotnie o właściwym zabezpieczeniu sprzętów i udostępniając go nawet kilkunastomiesięcznym dzieciom.

Kadra pedagogiczna przedszkoli i szkół podstawowych jako jeden z podmiotów działania systemu oświaty jest zobowiązana przekazać podopiecznym wiedzę na temat różnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, ale także wspierać w sytuacji, gdy niebezpieczeństwo już dotknie dziecko. Szkolenie przybliży najczęstsze zagrożenia świata wirtualnego i sposoby przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom.

Opis szkolenia 

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty oraz sposobów rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom w świecie wirtualnym, na które narażone są dzieci, nawet te najmłodsze. Uczestnicy szkolenie poznają możliwe środki zaradcze i sposoby reagowania, gdy dziecko stanie się ofiarą cyberzagrożeń (trollparenting, niebezpieczne treści, online challenge, pornografia dziecięca). Zostaną wyposażeni także w umiejętność przekazania zdobytej wiedzy teoretycznej rodzicom swoich podopiecznych, by wspierać rodziców w przeciwdziałaniu niebezpieczeństwom. Podczas szkolenia przybliżone zostaną najczęstsze zagrożenia internetowe, jakie czyhają na najmłodszych użytkowników Internetu, także tych w wieku przedszkolnym, a także omówione zostaną procedury postępowania w sytuacjach ujawnienia takiego zjawiska. Wyjaśniona zostanie rola narzędzi do kontroli rodzicielskiej. Uczestnicy otrzymają narzędzia ułatwiające współpracę międzyinstytucjonalną oraz przykłady zajęć i materiałów profilaktycznych z przedmiotowej tematyki.

Szkolenie wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2022/ 2023.

Program szkolenia

 • Specyfika korzystania z Sieci przez dzieci młodsze.
 • Klasyfikacja zagrożeń internetowych – niebezpieczne treści, zachowania, kontakty, naruszenie prywatności i danych osobowych i zagrożenia związane z działalnością komercyjną firm online.
 • Ochrona prawna przed cyberzagrożeniami.
 • Uzależnienie od Internetu
 • Warte polecenia przykłady oddziaływań profilaktycznych z zakresu cyberzagrożeń skierowanych do dzieci i rodziców.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Poznasz klasyfikację cyberzagrożeń oraz najważniejsze uregulowania prawne dotyczące przeciwdziałania temu zjawisku.
 • Zapoznasz się ze sposobami interweniowania w sytuacji ujawnienia na terenie placówki oświatowej zjawiska cyberprzemocy.
 • Otrzymasz schematy działań interwencyjnych, przykłady materiałów i scenariuszy do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych.

Dla kogo szkolenie

 • Nauczycieli,
 • pedagogów szkolnych,
 • wychowawców  placówek przedszkolnych i szkół podstawowych,
 • dyrektorów szkół,
 • rodziców dzieci młodszych

Prowadząca:

Lidia Cynt 

magister pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagog w szkole ponadpodstawowej, trener umiejętności społecznych, edukator w zakresie kompetencji miękkich i zagadnień z zakresu pedagogiki i nauczania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, realizatorka licznych szkoleń i webinariów dla pracowników oświaty, rodziców i uczniów, występuje w roli prelegenta na konferencjach naukowych i szkoleniach dla różnych grup zawodowych. Przez prawie dekadę była pracownikiem olsztyńskiej Policji, gdzie zajmowała się problematyką osób nieletnich oraz inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i komunikacji międzyinstytucjonalnej. Autorka lokalnych policyjnych i oświatowych programów profilaktycznych, m.in. z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, odpowiedzialności prawnej nieletnich, cyberzagrożeń, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności i pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top