12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami

Szkolenie wpisuje się w realizację:

 •  priorytetu MEN:Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli, w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych schroniskach młodzieżowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wskazanych  w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe

87,00 

Availability: Na stanie

2-godziny dydaktyczne szkolenia na żywo w  Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także dostępem do nagrania na 3 m-ce oraz materiałów szkoleniowych, zawierające minimum 12 wskazówek do rozmowy z trudnymi rodzicami.

12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami

Data szkolenia: 24.10.2022 r. g.19:00

Kim są trudni rodzice i jak z nimi efektywnie współpracować w przedszkolu/szkole?

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia wzbogacisz wiedzę i umiejętności w sferze relacji interpersonalnych z rodzicami.

Program szkolenia :

 • Zanim rodzice staną się trudni w szkole – motywowanie rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą i nauczycielem.
 • Charakterystyka relacji nauczyciel – rodzic. Refleksja nad własną postawą wobec rodziców trudnych.
 • Świadoma i efektywna komunikacja z rodzicami – podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach z rodzicami.
 • Typy rozmów z rodzicami trudnymi i warunki udanej rozmowy z rodzicem trudnym, roszczeniowym.

Korzyści ze szkolenia w Centrum Organizacji Szkoleń

 • wzbogacisz swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu,
 • poznasz sposoby rozwijania umiejętności językowych i społecznych dzieci/ osób z autyzmem i Zespołem Aspergera poprzez sytuacje z codziennego życia,
 • 12 wskazówek do rozmowy z trudnymi rodzicami,

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów,
 • nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Po zaksięgowaniu wpłaty oraz zebrania się minimalnej grupy uczestników, otrzymasz link z dostępem do szkolenia.  Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Prowadząca

dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Shopping Cart
Przewiń do góry