Czym się różnią zajęcia rewalidacyjne od pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

90,00 

Availability: Na stanie

, , ,

Czym się różnią zajęcia rewalidacyjne od pomocy psychologiczno – pedagogicznej?


Szkolenie offline – do odsłuchania. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

Miejsce szkolenia: Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu. Dostępne bezpośrednio po opłaceniu (zaksięgowaniu ).

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5  w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych, Program z zajęć rewalidacyjnych, Program z zajęć, rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem aspergera, Zestaw ćwiczeń integrujących na zajęcia rewalidacyjne,
 • GRATIS karty pracy Superkid  

Szkolenie offline ( do odsłuchania)  w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniemzgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.


Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli/wychowawców, szkolnych i pozaszkolnych specjalistów (psychologowie, pedagodzy, logopedzi), wszystkich zainteresowanych

Opis szkolenia

Uczestnicy wzbogacą wiedzę dotyczącą organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy poznają obligatoryjne dokumenty związane z zajęciami rewalidacyjnymi oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowana w przedszkolu i szkole.

Zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna to dwa różne podejścia do wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne skupiają się na rozwijaniu umiejętności oraz eliminowaniu trudności związanych z niepełnosprawnością, natomiast pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma na celu dostosowanie procesu nauczania i uczenia się do indywidualnych potrzeb ucznia.

Program szkolenia :

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej a organizacja zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole.
 • Zadania wychowawcy oraz działania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjno – rozwojowymi.
 • Dokumentacja form pomocy p-p oraz dokumentacja zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Dowiesz się jakie są podstawy prawne do organizacji zajęć
 • Dowiesz się jakie są kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne
 • Dowiesz się jakie są rodzaje zajęć, oraz jak je dokumentować

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan

Shopping Cart
Scroll to Top