Jak efektywnie pracować z uczniem ze spektrum autyzmu – techniki pracy

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do wydruku
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy
 • materiały: prezentacja, karty pracy dla dzieci z klas 0-6

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Availability: Na stanie

2-godziny dydaktyczne szkolenia online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym, z rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), a także 3 miesięcznym dostępem do nagrania oraz skryptu stanowiącego poszerzona wersję prezentacji i przykłady kart pracy z metod ćwiczeń i zabaw do wykorzystania w terapii z dzieckiem z  autyzmem.

Jak efektywnie pracować z uczniem ze spektrum autyzmu – techniki pracy

 

Szkolenie online dla nauczycieli!

Nagranie szkolenia zd. 16.01.2023 r.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat  efektywnych metody pracy z dzieckiem z autyzmem.

Program szkolenia

 • Charakterystyka dziecka ze spektrum autyzmu
 • Mierzalne efekty pracy
 • Zabawy i ćwiczenia stosowane w terapii dzieci ze spectrum autyzmu

Opis szkolenia

Praca z uczniem w spektrum autyzmu to ogromne wyzwanie. Często nauczyciele nie widzą efektów wprowadzanych metod, a terapia, która powinna przynosić pozytywne efekty, jest z góry skazana na  nie powodzenie.  Podczas szkolenia prowadząca udzieli wskazówek  dotyczących  efektywnych metod i technik  stosowanych w pracy z dzieckiem autystycznych. Sporo uwagi zostanie, rownież poświęcone przykładom zabaw i ćwiczeń hamujących negatywne zachowania dzieci ze spectrum autyzmu.

Korzyści ze szkolenia:

 • Utrwalisz wiedzę dotyczącą charakterystyki dziecka z spektrum autystycznym
 • Dowiesz się jak dopierać odpowiednie metody i jakie techniki stosować w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą wyboru zabaw i ćwiczeń w pracy z dzieckiem z autyzmem

Dla kogo jest to szkolenie

 • osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej z osobami ze spetrum autyzmu
 • rodziców dzieci autystycznych
 • studentów pedagogiki
Prowadząca

dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top