Jak opracować WOPFU i IPET dla ucznia w szkole ponadpodstawowej?

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

97,00 

Availability: Na stanie

, , ,

Jak opracować WOPFU i IPET dla ucznia ze Spektrum Autyzmu w szkole ponadpodstawowej?

Nagranie szkolenia: 31.08.2023 r., liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: dwie edytowalne tabele: WOPFU oraz IPET,

Dla kogo szkolenie:

 • dyrektorów szkół ponadpodstawowych
 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych
 • specjalistów szkół ponadpodstawowych

Opis szkolenia:

Celem jest zapoznanie słuchaczy, w jaki sposób i kiedy przygotować WOPFU i IPET, kiedy przeprowadzać diagnozę oraz w jakiej formie opracowywać wymaganą dokumentację.

Program szkolenia :

 • WOPFU i IPET w świetle prawa oświatowego – obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, specjalistów w szkole ponadpodstawowej
 • WOPFU i IPET – zasady opracowania, metody zbierania danych.
 • Planowanie diagnozy i jej przeprowadzenie.
 • Redagowanie WOPFU i IPET po diagnozie – aspekt praktyczny.
 • Wykorzystanie WOPFU w IPET.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, specjalistów w szkołach ponadpodstawowych w przygotowywaniu WOPFU i IPET.
 • Nauczysz się pisania WOPFU i IPET zgodnie z przeprowadzoną diagnozą ucznia.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Otrzymasz edytowalny wzór WOPFU i IPET .

 

Prowadząca
dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

 

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top