Europejski Tydzień Kodowania

Zrzut ekranu 2022 10 6 o 15.09.14

 

Do udziału w wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Kodowania zapraszane są przede wszystkim szkoły na wszystkich etapach kształcenia, a także nauczyciele wszystkich przedmiotów. Na dedykowanej nauczycielom stronie internetowej  można odnaleźć przydatne informacje dotyczące przygotowania innowacyjnych zajęć w szkole, w tym bezpłatne materiały szkoleniowe i kursy online.

Szczegóły05.10.2022 r.

Test kompetencji cyfrowych online skierowany do uczniów oraz nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej

Zrzut ekranu 2022 10 6 o 14.53.39

 

 

jest największym i najbardziej kompleksowym testem kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywa się jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Tegoroczna edycja certyfikowanego testu potrwa w Polsce od 4 kwietnia i została przedłużona do 31 października. IT Fitness Test to sprawdzona metoda pomiaru alfabetyzmu cyfrowego. Jego wyniki zobrazują poziom umiejętności uczestników w obszarze IT. Sprawdzian przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i pozwala ocenić ich gotowość do dalszej nauki, a także podjęcia zatrudnienia. Test dedykowany jest również nauczycielom prowadzącym zajęcia na wszystkich etapach edukacji. Dostępny jest dla wszystkich za darmo.

 

Szczegóły05.10.2022 r.

Zapowiedzi o wprowadzeniu zdalnego nauczania z powodu wzrostu cen energii, braku opału są bezzasadne.

grafika

Wprowadzenie od 1 września 2022 r. przepisów umożliwiających przejście na naukę zdalną w sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów z powodów nadzwyczajnych np. wichury, zalania szkoły, nie stanowi podstaw do rezygnacji z realizacji zadań własnych gminy, w szczególności z organizacji zaopatrzenia w ciepło jakiejkolwiek placówki edukacyjnej na obszarze gminy. 

Przepisy o możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony odnoszące się do niskich temperatur lub zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów funkcjonują od 2003 r. Regulują sytuacje nieprzewidziane, o charakterze losowym, natomiast nie zwalniają i nie mogą być pretekstem dla organu prowadzącego do rezygnacji z obowiązków określonych w przepisach prawa.

Szczegóły17.09.2022 r.

Dotacja podręcznikowa

1460x616 4Z uwagi na zmiany w systemie, w tym związane z rozpoczęciem uczęszczania do szkół w polskim systemie oświaty uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r., oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musi w 2022 r. maksymalny limit wydatków na 2022 r. dla uczniów na dotację podręcznikową.

Szczegóły13.09.2022 r.

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

1460x616 3Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami, Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji.

Szczegóły21.08.2022 r.

Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny. Kto może nim zostać?

1460x616 2Zgodnie z projektowanymi zmianami na stanowisku pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych będzie można zatrudnić nauczyciela posiadającego:

  • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej lub
  • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego będzie można zatrudnić również osobę, która:

  • posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dotyczy to przedszkoli ogólnodostępnych i integracyjnych,
  • posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych określone w przepisach oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Projekt nowelizacji rozporządzenia zmienia również wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli przedszkoli, szkół i oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Ta grupa nauczycieli nie będzie zobowiązana do posiadania kwalifikacji w zakresie pedagogiki leczniczej czy terapeutycznej.

Zadania pedagoga specjalnego04.08.2022 r.

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEiN i organizacja wypoczynku – lato 2022

Przed rozpoczęciem ferii Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Pobierz poradnik

Co powinno znaleźć się w bagażu dziecka- pobierz listę

Żródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Szczegóły 10.06.2022 r.

Organizacja nauki uczniów ukraińskich  przyjmowanych do polskich szkół, w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie
1920x810 1 e1648150187625

Treść pisma24.03.2022 r.

Zrzut ekranu 2022 03 24 o 21.12.50

Pobierz21.03.2022 r.

„Leśna szkoła z klimatem”.

to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Lasów Państwowych, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu.

Lasy Państwowe prowadzą edukację przyrodniczo-leśną bez mała we wszystkich swoich jednostkach.

Szczególy15.03.2022 r.

"Ginące zawody" - oferta dla uczniów i nauczycieli

ginace zawody top 3Platforma popularyzacyjno-edukacyjna www.ginacezawody.com, która urozmaici Wasze lekcje historii, języka polskiego, geografii oraz lekcje wychowawcze. Baza wiedzy, oprócz charakterystyki wybranych profesji, zawiera także serię nagrań wideo.

zobacz platformę popularyzacyjno-edukacyjną27.01.2022 r.

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030

 

Rada Ministrów przyjęła „Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 (część szczegółowa)” uchwałą nr 195/2020 z 28 grudnia 2020 r. Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, z uwzględnieniem: wymogów wynikających z Umowy Partnerstwa, rekomendacji raportu „Strategia Umiejętności OECD: Polska” oraz założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności.

Szczegóły16.01.2022 r.

Dodaj podtytul 12

Informacja Ministerstwa Finansów dotyczącą podpisanego rozporządzenia zmieniającego zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy.

treść pisma tutaj10.01.2022 r.

Wynagrodzenia nauczycieli - rewolucja w Karcie Nauczyciela

 

money g8eeb8a003 1920

Planowane w Karcie Nauczyciela zmiany mają wejść w życie już w kwietniu 2022 r. Tak wynika z zapowiedzi Ministra Edukacji i Nauki.

Sprawdź, co ma się zmienić w zakresie wynagrodzeń nauczycieli07.01.2022 r.

Szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia – scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Zrzut ekranu 2022 01 6 o 13.41.19

Scenariusze zajęć opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia” to propozycja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Treści są skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat i służą kształtowaniu zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz osób z najbliższego środowiska dziecka. Ich celem jest zwiększenie świadomości najmłodszych na temat dróg rozprzestrzeniania się wirusów oraz sposobów zapobiegania infekcjom.

scenariusze do pobrania01.01.2022 r.

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zrzut ekranu 2022 01 6 o 13.31.10

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Szczegóły01.01.2022 r.

🥂Życzenia Noworoczne 🥂

A.D. 2022

Z okazji nadchodzącego Nowego 2022 Roku,🥂 życzymy, aby ten Nowy Rok upłynął w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości i optymizmu!🥂 W nadchodzącym Nowym Roku życzymy samych sukcesów, tych osobistych jak i zawodowych.🥂 Realizacji wszystkich noworocznych postanowień, jak również dalekosiężnych planów.🥂 Oby w kolejnych latach nasza współpraca układała się owocnie!🥂

Zespół Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS przy Centrum Organizacji Szkoleń

31.12.2021 r.

Zyczenia

23.12.2021 r.

Zapal #ŚwiatłoWolności – akcja społeczna IPN

„Dzieci stanu wojennego” – materiały dydaktyczne

„Dzieci stanu wojennego” to scenariusz zajęć przeznaczonych dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Materiał przygotowali eksperci z Instytutu Pamięci Narodowej. Uzupełniniem konspektu są informacje zawarte w broszurze Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej „Stan wojenny 1981-1983”. Jest ona dostępna na stronie.

szczegóły05.12.2021 r.

Szkoła do hymnu 2021

zapraszamy do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.

szkoladohymnu2021grafika e1635958753868

szczegóły03.11.2021 r.

Nowy tekst jednolity Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

paragraph g6d239a9e0 1920

Dz.U. z 2021 r. poz. 1930. Uwzględnia on ostatnie zmiany w ustawie m.in. na podstawie nowelizacji z 28 maja 2021 r.

Zalecane jest, aby w pismach powoływać się właśnie na ten publikator, od momentu ogłoszenia tekstu. 

ustawa02.11.2021 r.

800 12 12 12

telefonzaufaniaplakat

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

szczegóły29.10.2021 r.

Szkoła pamięta 2021

– zapraszamy do udziału w akcji

Zrzut ekranu 2021 10 25 o 16.18.19

szczegóły25.10.2021 r.

UOKIK dla nauczycieli – portal konsument.edu.pl

9f5ce004 7bf6 4cd4 8c81 1bcd3f2ae728

zawiera specjalne menu wraz z 10 scenariuszami lekcji.

Dla nauczycieli informatyki, podstaw przedsiębiorczości czy wiedzy o społeczeństwie, nawiązując do obowiązującej podstawy programowej. 

szczegóły15.10.2021 r.

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne

Zrzut ekranu 2022 01 6 o 13.47.10

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone także na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) https://zpe.gov.pl/.

scenariusze do pobrania06.10.2021 r.

Edukacja klimatyczna dzieci – materiały dla nauczycieli

Zestaw darmowych materiałów dla nauczycieli, przeznaczonych do przeprowadzenia lekcji stacjonarnej lub zdalnej, przygotowane przez partnerujące kampanii Centrum Edukacji Obywatelskiej 
Pobierz materiały 05.10.2021 r.

Karta Nauczyciela 2021 – tekst jednolity

29 września 2021 r. ogłoszono tekst jednolity ustawy - Karta Nauczyciela. Zobacz aktualną wersję Karty Nauczyciela.

Zobacz tekst30.09.2021 r.

5. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

odbędzie się w dniach 9-15 października 2021 roku  jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie. 

szczegóły24.09.2021 r.

WYCHOWANIE

- program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki

szczegóły21.09.2021 r.

Bezpłatne spotkanie LIVE- 20.09.2021 r. g.20:00

Dokumentacja ucznia z opinią w placówce.
zapisz się18.09.2021 r.

Cykl bezpłatnych spotkań

W piaskownicy - na poważnie o przedszkolu

szczegóły14.09.2021 r.

Wyniki egzaminu maturalnego 2021

- po sesji poprawkowej

szczegóły13.09.2021 r.

Spam nie jest żadnym wytłumaczeniem

w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Co to oznacza dla dyrektora placówki?

szczegóły12.09.2021 r.

Komunikat MEiN

w sprawie udziału uczniów zaszczepionych w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych

szczegóły10.09.2021 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

Zatrudnienie nauczycieli - wzory 9 niezbędnych dokumentów

pobierz wzory11.08.2021 r.

Awans zawodowy nauczyciela

Ważne zmiany w awansie zawodowym nauczyciela – zmiany od 01.09.2019 r.

Więcej10.08.2021 r.

Przygotowanie do roku szkolnego 2021/2022.

 Obowiązki dyrektora placówki.

Więcej08.08.2021 r.
Shopping Cart
Scroll to Top