Podstawa prawna:

  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (z 6 lipca 2021 r.),

  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (z 6 lipca 2021 r.).

W związku z obawami dotyczącymi nasilenia się objawów pandemii koronawirusa,  resort edukacji i nauki przedstawił projekty nowelizacji rozporządzeń dotyczących indywidualnego nauczania oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie zdalnym.

Projekty rozporządzeń zezwalają na prowadzenie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć nauczania indywidualnego bez konieczności bezpośredniego kontaktu (w formie zdalnej).

Przeprowadzenia nauczania indywidualnego oraz indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego będzie możliwa, tak jak dotychczas jedynie na wniosek rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia).

Shopping Cart
Scroll to Top