Najważniejsze planowane nowości w podstawach programowych to zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu WDŻ. Dowiedz się więcej.

Zmiany w wykazach lektur obejmują wszystkie etapy kształcenia. Dotyczą one przede wszystkim wykazu lektur uzupełniających (w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania). Proponowane zmiany nie będą skutkowały zwiększeniem zakresu wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego na egzaminach. Zmiany dotyczą wyłącznie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego tj. podstawy programowej z:

  • 14 lutego 2017 r. dla szkół podstawowych i szkoły branżowej I stopnia,

  • 30 stycznia 2018 r.– dla szkół ponadpodstawowych.

W projekcie rozporządzenia została ustalona podstawa programowa przedmiotu historia tańca, jako jednego z przedmiotów, które mogą być realizowane w LO i technikach w zakresie rozszerzonym. Zajęcia z przedmiotu historia tańca, który wejdzie do katalogu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, będą mogły być prowadzone w szkołach od roku szkolnego 2023/2024.

Od 1 września 2021 r. przewidywana jest natomiast zmiana w podstawie programowej dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum oraz dla szkoły branżowej I stopnia w zakresie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Dotyczy ona rezygnacji z zalecenia wskazującego, że ww. zajęcia powinny być przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

 
Shopping Cart
Scroll to Top