Dyrektor nie może tłumaczyć bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej, że wniosek trafił do spamu na poczcie elektronicznej szkoły wskazanej w BIP

Spam nie jest wytłumaczeniem

Do obowiązków podmiotu publicznego należy taka konfiguracja poczty elektronicznej, w tym filtrów antyspamowych, oraz takie zorganizowanie obsługi technicznej poczty elektronicznej organu – aby zapewnić bezproblemowy i niezwłoczny odbiór przesyłanych na wskazany przez adres podań, wobec prawnej dopuszczalności ich wnoszenia także drogą elektroniczną. Skutki trudności, błędów czy nieprawidłowości w zakresie kształtowania i obsługiwania przez podmioty publiczne oficjalnych systemów służących do komunikacji z tymi organami nie mogą być bowiem przerzucane na korzystających z tych systemów.(Wyrok  z 8 listopada 2018 r. (II SAB/Go 82/18) Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim).

Codzienny przegląd folderu spam

Placówka publiczna jak i niepubliczna jest zobligowana do udostępniania informacji publicznej. Wniosek o udostępnienie takiej informacji może zostać przesłany także na pocztę elektroniczną szkoły, podany w BIP. Obowiązkiem dyrektora jest wybór takiego dostawcy poczty elektronicznej, który zapewnia jak najmniejsze ryzyko utknięcia zapytania o udzielenie informacji publicznej w tzw. spamie. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy polecić pracownikom odpowiedzialnym za odbiór poczty elektronicznej regularny wgląd do folderu, do której trafia spam. W przypadku braku reakcji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w ustawowym terminie dyrektor nie może bowiem tłumaczyć się tym, że taki wniosek trafił do spamu na poczcie elektronicznej szkoły wskazanej w BIP.

Shopping Cart
Scroll to Top