Obecnie:

Proponowane zmiany:

 Wynagrodzenie zasadnicze (z najwyższym poziomem wykształcenia): 

 • 2949 zł – nauczyciel stażysta 
 • 3 034 zł – nauczyciel kontraktowy 
 • 3 445 zł – nauczyciel mianowany 
 • 4 046 zł – nauczyciel dyplomowany 
 • 4010 zł – nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego 
 • 4 540 zł – nauczyciel mianowany 
 • 5 130 zł – nauczyciel dyplomowany 
* zwiększenie wynagrodzenia, będzie uzależnione od zwiększenia pensum ( zgoda nauczyciela)

 Parametr przeciętnego wynagrodzenia: 

 • 100% kwoty bazowej – nauczyciel stażysta
 • 111% kwoty bazowej – nauczyciel kontraktowy
 • 144% kwoty bazowej – nauczyciel mianowany
 • 184% kwoty bazowej -nauczyciel dyplomowany
 • 140% kwoty bazowej – nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego
 • 181% kwoty bazowej – nauczyciel mianowany
 • 223% kwoty bazowej -nauczyciel dyplomowany

 Grupy zaszeregowania płacowego:

 •  magister z przygotowaniem pedagogicznym 
 • magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat (inżynier) z przygotowaniem pedagogicznym 
 • licencjat (inżynier) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 
 • nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne,
 • pozostali nauczyciele

Jednorazowy dodatek uzupełniający:

 • wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego w związku z nieosiągnięciem przeciętnych wynagrodzeń 
 •  brak jednorazowego dodatku uzupełniającego

 Minimalna stawka dodatku funkcyjnego:

 • w przypadku funkcji wychowawcy 
 •  w przypadku większej liczby funkcji 

 Regulaminy wynagradzania nauczycieli:

 •  uchwalane na czas nieokreślony.
 • uchwalane co 3 lata 

 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 •  wyższy odpis dla nauczycieli 
 •  tak jak dla pozostałych pracowników 

 Świadczenie na start: 

 • dla nauczycieli rozpoczynających karierę zawodową
 •  brak 

 Dodatek wiejski: 

 • zależny od pensji zasadniczej
 •  300 zł 

 Dodatki za specjalizacje:

 • brak
 • tak
Shopping Cart
Scroll to Top