Awans zawodowy

Ważne zmiany w awansie zawodowym nauczyciela – zmiany od 01.09.2019 r.

Dnia 1 września 2019 r. zaktualizowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Dodatkowe regulacje prawne dotyczące awansu znajdują się w Ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

  • skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy;
  • ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu;
  • skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego, a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (2 lata po kontraktowym, 1 rok po mianowanym);
  • skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego (4 lata od nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
    a w przypadku nauczyciela ze stopniem doktora, po upływie 3 lat od mianowania);
  • w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy;
  • zastąpienie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną;
  • zastąpienie opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, projektem oceny dorobku zawodowego.

Podstawa prawnaDodaj podtytul 6

 Etapy ścieżki  rozwoju kariery nauczyciela:

Shopping Cart
Scroll to Top