Agresja i autoagresja u uczniów ze spektrum autyzmu- jak sobie z nią radzić?

Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia.

Szkolenie dostępne w formie o offline (do odsłuchania) – szczegóły tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami.

90,00 

Brak w magazynie

, , ,

Agresja i autoagresja u uczniów ze spektrum autyzmu- jak sobie z nią radzić?


Data i godz. szkolenia: 17.01.2024 r. g. 17:00

Miejsce szkolenia:  Platforma . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox . Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.  Szkolenie z możliwością dyskusji i zadawania pytań.

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5 w tym praca własna z materiałami.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia ( standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl


Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: prezentacja.

Szkolenie na żywo (online) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich prcujących z osobami ze spectrum autymu

Program szkolenia:

 • Definicja agresji i jej przejawy w kontekście autyzmu.
 • Autyzm a badania genetyczne.
 • Czynniki wywołujące agresję.
 • Dlaczego zachowanie trudne sprawia trudność opiekunom i nauczycielom?
 • Podłoże zachowań trudnych, strategie ich określania oraz ich konsekwencje dla rozwoju i funkcjonowania dziecka.
 • Strategie eliminujące agresję.

Opis szkolenia:

Co leży u podłoża zachowań trudnych u uczniów z autyzmem? Jak formy mogą przybierać zachowania agresywne i autoagresywne? Jak na te zachowania reagować i jak sobie z nimi radzić? Zapraszamy na szkolenie, które omawia te problemy!

Pojawiające się u części dzieci autystycznych zachowania agresywne lub autoagresywne wywołują u rodziców i ich nauczycieli reakcję w postaci bezradności, lęku i rozpaczy. Agresja u dzieci z autyzmem może przyjmować różne formy. Dzieci często krzyczą, wpadają w szał, biją, szczypią, gryzą i kopią innych, rzucają przedmiotami, czasem nawet się okaleczają. Co jest przyczyną owych niezrozumiałych zachowań? Jak ma sobie z nimi radzić opiekun, a jak dziecko? Czy istnieje jakaś skuteczna terapia, która poprawi jakość życia dziecka ze spektrum autyzmu? Prowadząca szkolenie dr Marta Koplejewska odpowie na te i wiele innych pytań

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zyskasz wiedzę na temat przyczyn i objawów agresji.
 • Nauczysz się określać i dostrzegać objawy zaburzeń sensorycznych.
 • Poznasz strategie wspomagające ucznia z zaburzeniami sensorycznymi w szkole i przedszkolu.
 • Nauczysz się stosować strategie eliminujące agresję

Prowadząca
Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Scroll to Top