Skuteczne metody pracy z autystycznym uczniem

Przepraszamy, produkt/szkolenie został(o) wycofany(e) z oferty i nie ma możliwości jego zamówienia. Zachęcamy do zapoznania się z innymi szkoleniami.

90,00 

Brak w magazynie

, ,

Skuteczne metody pracy z autystycznym uczniem


Data i godz. szkolenia: 29.01.2024 r. g. 19:00

Miejsce szkolenia:  Platforma . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox . Do uczestnictwa potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.  Szkolenie z możliwością dyskusji i zadawania pytań.

Czas szkolenia (godz. dydakt.): 1,5 w tym praca własna z materiałami.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia ( standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl


Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: prezentacja.

Szkolenie na żywo (online) w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzeniaokreślonych umiejętności.


Dla kogo jest to szkolenie:

 • nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich prcujących z osobami ze spectrum autymu.

Program szkolenia:

 • Etiologia zaburzeń spektrum autyzmu.
 • Charakterystyka osób ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym a także intelektualnym.
 • Metody pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z osobą ze spektrum.

Opis szkolenia:

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby dzieci dotkniętych spektrum autyzmu. Coraz częściej też uczniowie z autyzmem uczą się nie tylko w klasach integracyjnych, ale też w szkołach ogólnodostępnych. Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia z autyzmem może nie być łatwe z uwagi na charakter funkcjonowania ucznia i jego szczególne predyspozycje.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne zasady i wskazówki organizacji nauczania dziecka autystycznego. Poznasz charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i lepiej zrozumiesz nietypowe zachowania uczniów. Otrzymasz także praktyczną wiedzę dotyczącą wyboru podstawowych kierunków pracy terapeutycznej oraz sposobów wsparcia.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę na temat osób ze spektrum autyzmu.
 • Poznasz charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.
 • Zrozumiesz zachowania uczniów/dzieci wynikające ze specyfiki funkcjonowania, poznawczego i sensorycznego osób z ASD.
 • Otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą wyboru podstawowych kierunków pracy terapeutycznej oraz sposobów wsparcia

Prowadząca
Marta Kroplejewskadr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Shopping Cart
Scroll to Top