Procedura prowadzenia obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej oraz szkolnej

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Availability: Na stanie

, , ,

Procedura prowadzenia obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej oraz szkolnej

Data nagrania szkolenia: 06.09.2023 r. , liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Szkolenie online w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045).

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały (prezentacja w pdf).

Dla kogo szkolenie:

 • dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach specjalnych oraz ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych

Program szkolenia:

 • Obserwacja pedagogiczna.
 • Przepisy prawa – a diagnoza funkcjonalna dziecka.
 • Narzędzia diagnostyczne.
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzonej obserwacji – wskazówki praktyczne?

Opis szkolenia:

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz ich dokumentowanie. Diagnoza jest podstawą działań wspierających rozwój dzieci nie tylko przez placówkę, ale także rodziców i we współpracy z nimi. Czy zatem jest owa obserwacja? Jak ja prowadzić i jakich narzędzi stosować? Na te wszystkie i wiele innych pytań, uzyskasz odpowiedz podczas szkolenia dr Marty Koplejewskiej,.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Poznasz procedury przeprowadzenia obserwacji pedagogicznej.
 • Zdobędziesz wiedzę o narzędziach diagnostycznych stosowanych podczas prowadzonej diagnozy.
 • Otrzymasz wiele praktycznych rad i wskazówek dotyczących rzetelnie przeprowadzonej diagnozy.
Prowadząca

dr Marta Koplejewska

nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki, rzeczoznawca podręczników z fizyki, specjalistka od niekonwencjonalnych metod nauczania, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.  W 2019 roku obronila tytul doktora w dziedzinie nauk społecznych – dyscyplina: pedagogika. Na co dzień związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Była  prodziekan,  w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top