Indywidualizacja i diagnoza w pracy nauczyciela i specjalisty

Zdążają się sytuacje, że poczta elektroniczna nie współpracuje prawidłowo z platformą Clickmeeting i uczestnik może nie otrzymywać e-mail z linkiem do szkolenia. Nie ma to jednak wpływu na późniejsze uczestnictwo.  Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

87,00 

Availability: Na stanie

,

Indywidualizacja i diagnoza w pracy nauczyciela

i specjalisty

Data szkolenia: 23.10.2023 r. g. 17:00, liczba godzin: 1,5 ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Dla kogo jest szkolenie:

  • pedagogów, pedagogów specjalnych, inny specjalistów, wszystkich zainteresowanych nauczycieli

Opis szkolenia

Szkolenie wprowadzi słuchaczy w obowiązujące przepisy, zasady udzielania i dokumentowania swoich zadań z zakresu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Program

  • Przepisy prawa – obligatoryjne zadania nauczycieli w zakresie procesu indywidualizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  • Potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Jak je rozpoznawać?
  • Zasady indywidualizacji zajęć.
  • Warunki skutecznego wsparcia ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
  • Dokumentacja pracy nauczyciela i specjalisty w zakresie indywidualizacji i diagnozy.

Korzyści szkolenie w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

  • Poznasz i przeanalizujesz system prowadzenia zajęć z uwzględnieniem indywidualizacji
  • Nauczysz się prowadzić efektywnie wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
  • Otrzymasz gotowe inspiracje, materiały do wykorzystania w pracy
Prowadząca

 

Angelika Perdek – Chabinowska

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Doskonalenie zawodowe uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top