Zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki oraz nagranie, zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

87,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej
– zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty

Data nagrania  szkolenia: 05.09.2023 r. , liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały: program zajęć rewalidacyjnych ( wzór),

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole średniej (ponadpodstawowej),
 • dyrektorów szkół średnich (ponadpodstawowych).

Opis szkolenia:

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadząca wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, omawia zasady organizacji zajęć oraz obligatoryjną dokumentację nauczyciela – specjalisty.

Program szkolenia :

 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
 • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy.
 • Planowanie zajęć rewalidacyjnych w IPET i w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, czyli o dokumentacji nauczyciela-specjalisty.
 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

Korzyści ze szkolenia w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS:

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w szkole ponadpodstawowej
 • Usystematyzujesz wiedzę na temat dokumentacji nauczyciela-specjalisty wymaganej przepisami prawa w szkole ponadpodstawowej.

Prowadząca
dr Amelia Dziurda-Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top