Ocena pracy nauczyciela (cz.1)

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

87,00 

Brak w magazynie

, ,

Ocena pracy nauczyciela

cz.1

Data szkolenia: 19.10.2023 r. g. 17:00, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1. Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS zakończone jest zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045), przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,,
 • materiały,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla kadry kierowniczej wszystkich placówek oświatowych :dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników

Program szkolenia:

 • Przepisy oświatowe dotyczące nowej oceny pracy nauczyciela od września 2022 r.
 • Terminarz dokonywania oceny pracy nauczyciela.
 • Dokumenty niezbędne w procesie oceniania.
 • Obowiązki ocenianego nauczyciela
 • Kryteria oceny.

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest głównie do dyrektorów oraz wicedyrektorów, na którym zostaną przedstawione regulacje prawne, wymagane do awansu. Szkolenie  pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego jakie ustawodawca nałożył na dyrektora, opiekuna stażu czy też mentora (nowa funkcja).

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS :

 • Poznasz nowe przepisy oświatowe dotyczące oceny pracy nauczycieli.
 • Nauczysz się planować swoją pracę w związku z oceną pracy.
 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie odpowiadania na odpowiednie kryteria oceny.
 •  Otrzymasz wzory dokumentów.
Prowadząca:
Dorota Fornalska
Dorota Fornalska

ekspert do spraw awansu zawodowego, ekspert do spraw osób z niepełnosprawnością, prezes w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Lublinie. Autorka i koordynator projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, pomysłodawczyni oraz organizatorka terapii wyjazdowej w miejscu zamieszkania na terenach wiejskich woj. lubelskiego, organizatorka wypoczynku integracyjnego Na co dzień pracuje zawodowo jako logopeda, wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Lider w kształceniu uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Szkoleniowiec w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ,terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dzieci i logopedii. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, z dziećmi w normie intelektualnej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dyslektykami. W swojej pracy kompetentna, profesjonalna w działaniach, zawsze życzliwa i otwarta na potrzeby innych, zwłaszcza tych którzy tej pomocy potrzebują.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top