Teczka ucznia ze SPE + zaświadczenie

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagog szkolny,  zatrudniony w szkole podstawowej.
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

99,00 

Availability: Na stanie

, , , , ,

„Teczka” ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

to zbiór materiałów szkoleniowych (podstawowych dokumentów) pomocnych w tworzeniu dokumentacji ucznia objętego pomocą ze względu na orzeczenie, opinie oraz wniosek. Dostępne w niej dostosowania wymagań edukacyjnych, dokumentny oraz wskazówki pozwolą na sprawne konstruowanie dokumentacji dziecka i ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Etap edukacyjny:

 • dyrektor, nauczyciel, pedagog  w szkole podstawowej.
„Teczka” to zbiór 21 materiałów szkoleniowych, plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz następujące wzory dokumentów:

 1. Wzór – Arkusz Diagnozy  Dziecka,
 2. Okresowa WOPFU jako ewaluacja podejmowanych działań (wypełniony),
 3. Wzór – Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 4. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 5. Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 7. TERAPIA PEDAGOGICZNA – zestaw bibliograficzny- przydatne pozycje do pracy z uczniami ze SPE,
 8. Opis działań do dokumentacji,
 9. Informacja o ustalonych formach objęcia ucznia/uczennicy,
 10. Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 11. Wskazówki do wywiadu z rodzicami,
 12. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 13. Okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia/Uczennicy,
 14. Zawiadomienie IPET,
 15. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 16. IPET- Zespół Aspergera (wypełniony)
 17. IPET – niepełn. intele. w stopniu lekkim(wypełniony)
 18. IPET – wzór druku,
 19. Modyfikacja Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia (wypełniony),
 20. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 21. WOPFU poprzedzający IPET (wypełniony),

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Shopping Cart
Scroll to Top