Promocja

Teczka ucznia ze SPE + zaświadczenie

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagog szkolny,  zatrudniony w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 21 plików w wersji do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

79,00 

Availability: Na stanie

To najniższa cena z ostatnich 30 dni
, , , , ,

Teczka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

to zbiór podstawowych dokumentów pomocnych w tworzeniu dokumentacji ucznia objętego pomocą ze względu na orzeczenie, opinie oraz wniosek. Dostępne w niej dostosowania wymagań edukacyjnych, dokumentny oraz wskazówki pozwolą na sprawne konstruowanie dokumentacji dziecka i ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Etap edukacyjny:

 • dyrektor, nauczyciel, pedagog  w szkole podstawowej.
Teczka to zbiór 21 plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl

Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.

W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:

 1. Wzór – Arkusz Diagnozy  Dziecka,
 2. Okresowa WOPFU jako ewaluacja podejmowanych działań (wypełniony),
 3. Wzór – Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 4. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET),
 5. Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami,
 7. TERAPIA PEDAGOGICZNA – zestaw bibliograficzny- przydatne pozycje do pracy z uczniami ze SPE,
 8. Opis działań do dokumentacji,
 9. Informacja o ustalonych formach objęcia ucznia/uczennicy,
 10. Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 11. Wskazówki do wywiadu z rodzicami,
 12. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 13. Okresowa Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia/Uczennicy,
 14. Zawiadomienie IPET,
 15. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 16. IPET- Zespół Aspergera (wypełniony)
 17. IPET – niepełn. intele. w stopniu lekkim(wypełniony)
 18. IPET – wzór druku,
 19. Modyfikacja Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla ucznia (wypełniony),
 20. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 21. WOPFU poprzedzający IPET (wypełniony),

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

sporz./opr.

Angelika Perdek-Chabinowska angelika removebg preview
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Shopping Cart
Scroll to Top