Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty

Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.
Jeżeli nie otrzymasz linku do szkolenia (  standardowo wysyłany jest 1 dzień przed szkoleniem), zgłoś nam przed szkoleniem, pisząc na adres biuro@cos.edu.pl.

Po zaksięgowaniu wpłaty i zebraniu się minimalnej grupy uczestników, dzień przed szkoleniem otrzymasz link z rejestracją na szkolenie (sprawdź folder spam i inne).

87,00 

Brak w magazynie

, , ,

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy, dokumentacja nauczyciela – specjalisty

Data szkolenia: 15.09.2023 r. g. 19:30, liczba godzin: 1,5  ( godzina dydaktyczna), w tym praca własna z materiałami. Szkolenie odbywa się za pomocą platformy Zrzut ekranu 2022 08 18 o 11.25.00 removebg preview 1 . Rekomendowane przeglądarki internetowe: Opera, Chrome, Firefox .

Szkolenie na żywo w Akredytowanym Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS  zakończone jest, zaświadczeniem zgodnym z rozporządzeniem MEN, w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045). przydatnym do awansu zawodowego lub potwierdzenia określonych umiejętności.

Otrzymasz:

 • zaświadczenie w formacie PDF do pobrania i samodzielnego wydruku,
 • dostęp do nagrania na okres 3 m-cy,
 • materiały,
 • możliwość zadawania pytań prowadzącemu, za pomocą czatu.

Dla kogo szkolenie:

 • nauczycieli, pedagogów, dyrektorów, specjalistów przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzących zajęcia rewalidacyjne z dziećmi / uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opis szkolenia

Szkolenie dla nauczycieli – specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne z dziećmi/uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadząca wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rewalidacją, omawia zasady organizacji zajęć oraz obligatoryjną dokumentację nauczyciela – specjalisty

Program szkolenia :

 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci/uczniów dzieci / uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć, metody i formy pracy.
 • Organizacja kształcenia specjalnego dzieci / uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
 • Planowanie zajęć rewalidacyjnych w IPET i w dzienniku zajęć rewalidacyjnych, czyli o dokumentacji nauczyciela-specjalisty.
 • Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

Korzyści ze szkolenia w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli COS

 • Wzmocnisz kompetencje w zakresie planowania i realizowania zajęć rewalidacyjnych oraz organizacji kształcenia specjalnego w przedszkolu i szkole.
 • Usystematyzujesz wiedzę na temat dokumentacji nauczyciela-specjalisty wymaganej przepisami prawa w przedszkolu i szkole.

Prowadząca
Projekt bez tytulu 12dr Amelia Dziurda – Multan

–polonistka, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, absolwentka kursu mistrzowskiego Metody Fonogestów, studiów z emisji głosu oraz rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wykładowca akademicki i trener, autorka artykułów i publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Na co dzień pracuje w szkole ogólnodostępnej. Miłośniczka jazdy na rowerze i wędrówek po Roztoczu.

Wystawiane przez nas zaświadczenie nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu, nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa do wykonywania zawodu. Potwierdza udział w szkoleniu na żywo / ukończenie szkolenia online oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Pracę nad rozwojem własnym uczestnika, co samo w sobie jest wartością i może stanowić przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top