Teczka Terapeuty pedagogicznego + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagog szkolny,  zatrudniony w szkole podstawowej.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

99,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Teczka Terapeuty pedagogicznego

to zbiór materiałów szkoleniowych (dokumentów) do podstawowej realizacja zadań z zakresu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Jest to świetne narzędzie dla początkujących terapeutów prowadzących zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjne) oraz dokumentowania swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Etap edukacyjny:

 • szkoła podstawowa
„Teczka” to zbiór 27 materiałów  szkoleniowych, plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Materiały szkoleniowe  dostępne bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
W materiałach szkoleniowych znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Plan pracy terapeuty pedagogicznego (wypełniony wypełniony),
 2. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 3. Ćwiczenia poszerzające polce widzenia,
 4. Dziennik czytelniczy,
 5. Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. Przykładowe ćwiczenia pobudzające koncentrację uwagi ( jako przerwy śródlekcyjne w czasie zajęć KK),
 7. Ćwiczenia na koncentrację, spostrzegawczość oraz ruch gałki ocznej,
 8.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Terapia pedagogiczna – podstawy (prezentacja),
 9. Spis pomocnych narzędzi, stron do diagnozowania potrzeb uczniów,
 10. Notatka z rozmowy z rodzicem/uczniem,
 11. Dokumentacja nauczyciela specjalisty- specjalisty terapii pedagogicznej,
 12. Opis działań do dokumentacji,
 13. Prezentacja – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 14. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 15. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze ……… roku szkolnego,
 16. Relaksacja, aktywizacja – linki,
 17. Rezygnacja z zajęć specjalistycznych,
 18. Scenariusze do zajęć, gotowe pomysły- linki,
 19. Arkusz dostosowań wymagań edukacyjnych,
 20. Terapia pedagogiczna – zestawienie podstawowej literatury dla terapeutów pedagogicznych,
 21. Wniosek  o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 22. Wykaz uczniów zakwalifikowanych, do różnych dom pomocy,
 23. Gry i książki , pomoce w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, TUS, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, specjalistą terapii pedagogicznej,
 24. Zgoda na udział w zajęciach KK,
 25. Ocena efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 26. IPET –  wzór,
 27. Progam zajęć korekcyjno  -kompensacyjnych  (wypełniony do modyfikacji)

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

Shopping Cart
Scroll to Top