Teczka Terapeuty pedagogicznego + szkolenie z zaświadczeniem GRATIS*

Etap edukacyjny:

 • początkujący pedagog szkolny,  zatrudniony w szkole podstawowej.

Aktualizacja na rok szkolny: 2023/2024

Teczka to zbiór 27 plików w wersji do edycji.  Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Oferta promocyjna do 31.08.2023 r.

99,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Teczka Terapeuty pedagogicznego

to zbiór dokumentów do podstawowej realizacja zadań z zakresu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Jest to świetne narzędzie dla początkujących terapeutów prowadzących zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjne) oraz dokumentowania swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Etap edukacyjny:

 • szkoła podstawowa
Teczka to zbiór 27 plików w wersji do edycji. Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Teczka  dostępna bezpośrednio  po zakupie (opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
W materiałach znajdziesz następujące wzory dokumentów:
 1. Plan pracy terapeuty pedagogicznego (wypełniony wypełniony),
 2. Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 3. Ćwiczenia poszerzające polce widzenia,
 4. Dziennik czytelniczy,
 5. Klasyfikacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. Przykładowe ćwiczenia pobudzające koncentrację uwagi ( jako przerwy śródlekcyjne w czasie zajęć KK),
 7. Ćwiczenia na koncentrację, spostrzegawczość oraz ruch gałki ocznej,
 8.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Terapia pedagogiczna – podstawy (prezentacja),
 9. Spis pomocnych narzędzi, stron do diagnozowania potrzeb uczniów,
 10. Notatka z rozmowy z rodzicem/uczniem,
 11. Dokumentacja nauczyciela specjalisty- specjalisty terapii pedagogicznej,
 12. Opis działań do dokumentacji,
 13. Prezentacja – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 14. Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 15. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w semestrze ……… roku szkolnego,
 16. Relaksacja, aktywizacja – linki,
 17. Rezygnacja z zajęć specjalistycznych,
 18. Scenariusze do zajęć, gotowe pomysły- linki,
 19. Arkusz dostosowań wymagań edukacyjnych,
 20. Terapia pedagogiczna – zestawienie podstawowej literatury dla terapeutów pedagogicznych,
 21. Wniosek  o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 22. Wykaz uczniów zakwalifikowanych, do różnych dom pomocy,
 23. Gry i książki , pomoce w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, TUS, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, specjalistą terapii pedagogicznej,
 24. Zgoda na udzia w zajęciach KK,
 25. Ocena efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 26. IPET –  wzór,
 27. Progam zajęć korekcyjno  -kompensacyjnych  (wypełniony do modyfikacji)

 

Klauzula informacyjna:

Żaden dokument, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu ( z wyłączeniem osób dokonujących zakupu, do własnego użytku i wykorzystania). Kupujący nie ma prawa do  dalszej odsprzedaży i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych).

sporz./opr.

Angelika Perdek-Chabinowska 
Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.
Shopping Cart
Scroll to Top