Teczka pracy nauczyciela współorganizującego

Etap edukacyjny:

 • przedszkole, szkoła: podstawowa, ponadpodstawowa.
Produkt cyfrowy – dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
Bezpłatny zestaw materiałów edukacyjnych przygotowany przez www.superkid.pl  dla uczestników szkoleń/kupujących materiały  Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS.

79,00 

Availability: Na stanie

, , , ,

Teczka pracy nauczyciela współorganizującego (druki w formie elektronicznej)

 to wykaz  niezbędnych materiałów szkoleniowych (dokumentów),  dla nauczyciela wspomagającego pracującego z dzieckiem/uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Etap edukacyjny:

 •  przedszkole, szkoła: podstawowa, ponadpodstawowa.
Teczka to zbiór 15 materiałów szkoleniowych, plików w wersji do edycji.  Pliki  dostępne bezpośrednio  po zakupie(opłaceniu),  do pobrania na koncie kupującego na www.cos.edu.pl (rekomendacja, aby pobrać pliki na własny nośnik, gdyż po upływie dostępu, brak możliwości przywrócenia uprawnień do pobierania).

Jest dostosowana do pracy na każdym etapie edukacyjnym.

Materiały szkoleniowe, zebrane w „Teczce”, pozwolą uporządkować prowadzoną dokumentację, zweryfikować własne wzory, a dla nauczycieli wspomagających rozpoczynających pracę będą doskonałym materiałem pomocniczym podczas wdrażania się w dokumentowanie pracy własnej. Wszystkie wzory dokumentów są w wersji edytowalnej, co pozwala w prosty sposób nanosić własne wpisy, część plików zawiera też przykładowe wpisy, które mogą wprost zostać wykorzystane przez użytkownika wyłącznie do własnego użytku.
Pliki zostały zabezpieczone kodowanymi znakami, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby udostępniającej je nielegalnie.
To wsparcie w rozpoczęciu zadań zgodnie z najnowszymi przepisami prawa:
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią PPP, liczba str.25
 • Arkusz obserwacji, liczba str. 1
 • Diagnoza funkcjonalna małego dziecka w tym dziecka z całościowymi zaburzeniami
  rozwojowymi, liczba str. 3
 • Ewaluacja IPET, liczba str. 1
 • Inne przykładowe zapisy w IPET, liczba str. 5
 • Wzór IPET, liczba str. 12
 • Scenariusz zajęć modelowych terapii pedagogicznej prowadzonych w klasie III, liczba str. 4
 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, liczba 1
 • Plan pracy nauczyciela współorganizującego, liczba str. 2
 • Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, liczba str. 5
 • Program rewalidacji indywidualnej, liczba str. 5
 • Zawiadomienie dla rodziców, liczba str. 1
 • Wzór WOPFU, liczba str. 5
 • Sprawozdanie nauczyciela współorganizującego, liczba str. 2
 • Strategia postępowania w sytuacji występowania u dziecka zachowań trudnych, liczba str. 6

Akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Shopping Cart
Scroll to Top